Understödjare

Föreningen Yggdrasil och redaktionen för Yggdrasil.fi hoppas att den nordiskt intresserade allmänheten på sikt kommer att ge det största och viktigaste bidraget till vår verksamhet genom aktivt deltagande i debatten om ett enat Norden.

Föreningen Yggdrasils verksamhet finansieras med hjälp av medlemsavgifter från föreningens medlemmar, donationer från allmänheten och bidrag från allmännyttiga stiftelser och fonder. Den som vill donera eller testamentera pengar till föreningens verksamhet kan kontakta verksamhetsledaren via mejl på christian.sourander@yggdrasil.fi

Föreningen har erhållit  stipendium från Delegationen för Informationsspridning i Finland, Letterstedtska föreningen och Svenska Kulturfonden. Nya ansökningar görs fortlöpande

 

Kulturfondentjnk_svLetterstedska föreningen

 

 

  • Facebook