Den nordiska arbetsmarknaden är frodig och välutvecklad

Det nordiska samarbetet är ett av de äldsta internationella samarbeten som fortfarande finns i dag, trotts att samarbetet inleddes så sent som 1954 mellan Danmark, Norge, Island och Sverige i form av Nordiska rådet. Nordiska rådet var långt före Europeiska unionen med passfrihet, fri rörlighet över gränserna och där med också med en gemensam arbetsmarknad […]

Nordisk osämja? Svensk-norsk ordfejd efter het rasismdebatt i Skavlan

En del svenska opinionsbildare och kulturpersonligheter har inte sett med blida ögon på Norge sedan det norska stortingsvalet. Efter att Høyre och Fremskrittspartiet bildade regering i Norge har den svenska kritiken tilltagit och i Skavlan fredagen den 18 oktober gick den svenska komikern Özz Nûjen i polemik med Arbeiderpartiets ordförande Jens Stoltenberg som inte utan vidare godtog svenskens rasismanklagelser […]

Svensk ledarskribent kritiserar svenska politiker för slöhet inför nordiskt försvarssamarbete

12 juni 2012                                svenska/Sverige                         Dagens Nyheter I en ledare för Dagens Nyheter pekar Annika Ström-Melin på ett glapp mellan retoriken och den verkliga politiska viljan i Sverige.  Ström-Melin […]

  • Facebook