Inflytelserik finsk politiker: frågan om nordisk säkerhets- och försvarspolitik het just nu

I en kolumn i Hufvudstadsbladet, Finlands ledande dagstidning på svenska, skriver samlingspartiets (borgerligt parti) riksdagsledamot Kimmo Sasi att diskussionerna om hur nordisk säkerhets- och försvarspolitik skall utvecklas i framtiden på allvar förs i alla de nordiska länderna idag. Sasi hänvisar till Stoltenberg-rapporten  och bevakningen av Islands luftrum som exempel på hur den nordiska säkerhets- och försvarspolitiken går […]

Svensk ledarskribent kritiserar svenska politiker för slöhet inför nordiskt försvarssamarbete

12 juni 2012                                svenska/Sverige                         Dagens Nyheter I en ledare för Dagens Nyheter pekar Annika Ström-Melin på ett glapp mellan retoriken och den verkliga politiska viljan i Sverige.  Ström-Melin […]

Finländsk kolumnist tolkar stoltenbergraporten som ett steg mot en nordisk försvarsallians

10 februari 2010                     svenska/Finland                        Hufvudstadsbladet Ledarskribenten Yrsa Grüne på Hufvudstadsbladet tolkar den s.k.   Stoltenbergraporten av den föredetta norska utrikesministern Thorvald Stoltenberg som ett klart steg mot en nordisk försvarsallians. Stoltenbergraporten i sin helhet hittar du här.  Om det skall tas beslut som på sikt kommer att leda till en nordisk försvarsallians borde dessa beslut föregås av bred och omfattande allmän […]

En recension av stoltenberrapporten ur finländsk synvinkel

2 september 2009                             svenska/Finland               Hufvudstadsbaldet Hufvudstadsbladet recenserar Stoltenbergraporten ur en finländsk synvinkel. Finska Hornet över Island? STOCKHOLM När amerikanerna stängde Keflavikbasen 2006 uppstod det ett militärt tomrum runt ön. Nato-länderna patrullerar Islands luftrum då och då, men efter amerikanernas reträtt har det ryska flygvapnet allt mer närgånget testat Islands försvar.Island har ingen egen försvarsmakt. Norska […]

Finländsk kolumnist lyfter fram utmaningar för det nordiska försvarssamarbetet – hur kan de mötas?

24 april 2009                            svenska/Finland               Hufvudstadsbladet Yrsa Grune på Hufvudstadsbladet lyfter fram en del av de praktiska utmaningar som ett nordiskt försvarssamarbete ställs inför. Listan är värd att begrundas och kan eventuellt ytterligare utökas. Yggdrasil efterlyser en analyserande […]

Skillnaderna mellan Finlands och Sveriges geopolitiska läge lyfts upp i debattartikel

13 februari 2009                               svenska/Finland                 Hufvudstadsbladet Björn Månsson på  Hufvudstadsbladet lyfter upp skillnaderna mellan Finland och Sverige när det gäller att spara i försvarsanlagen. Sverige kan lägga ner hela förband medan Finland ser sig tvunget att p.g.a. […]

En recension av stoltenbergrapporten av Finska Notisbyrån

nionde februari 2009               svenska/Finland                      Hufvudstadsbladet Nedan hittas en kort recension av Stoltenbergraporten i Huvfudstadsbladet. Stoltenbergraporten i sin helhet hittar du här. Nordisk insatsstyrka föreslås Stoltenberg har arbetat på uppdrag av de nordiska utrikesministrarna. På måndagen överlämnade han rapporten ”Nordiskt samarbete om utrikes- och säkerhetspolitik” till ministrarna. Förslaget om en gemensam insatsstyrka är ett av tretton […]

  • Facebook