Krimkrisen öppnar för ett gemensamt finskt-svenskt inträde i Nato

Krimkrisen har öppnat en debatt om Nato i Finland på högsta politiska nivå. Flera representanter för de finländska riksdagspartierna är eniga om att ifall Sverige beslutar sig för att gå med i Nato kommer Finland sannolikt att följa efter. Det finns även tecken i social media på att den traditionellt sett Natoskeptiska finländska folkopinionen kan ändra sin åsikt gällande ett […]

Kronik: Norden set fra Danmark gennem 200 år

Tanker om det nordiske samarbejdes udvikling og de nordiske idéers tendenser de sidste 200 år med det nordiske grænseland Danmark som udgangspunkt samt nogle lidt provokerende spørgsmål, derunder spørgsmålet om, om den nordiske tanke gennem tiden har stået stærkere i Danmark (ikke nødvendigvis hos politikerne) og hos de små folk i Norden:  Den tidlige skandinavisme […]

  • Facebook