Kronik: Norden set fra Danmark gennem 200 år

Tanker om det nordiske samarbejdes udvikling og de nordiske idéers tendenser de sidste 200 år med det nordiske grænseland Danmark som udgangspunkt samt nogle lidt provokerende spørgsmål, derunder spørgsmålet om, om den nordiske tanke gennem tiden har stået stærkere i Danmark (ikke nødvendigvis hos politikerne) og hos de små folk i Norden:  Den tidlige skandinavisme […]

Hvordan har det folkelige nordiske demokrati det? Opråb fra det danske grænseland, folkehøjskolernes ”barndomsland”.

Hvordan har det folkelige nordiske demokrati det? Opråb fra det danske grænseland, folkehøjskolernes ”barndomsland”. I Dagbladet Information, beskæftiger folkehøjskoleforstander Mads Rykind-Eriksen sig med det danske folkestyres tilstand i denne kronik.  Mads Rykind-Eriksen er forstander for en af Danmarks mest berømte folkehøjskoler, Rødding Højskole. Lidt historie. Rødding Højskole har en historie som en folkehøjskole i brændpunktet. […]

  • Facebook