Isländsk gläjde över positiva övervakningsbesked från Sverige och Finland

Det nordiska försvarssamarbetet kan ta sig konkreta uttryck i början av 2014 då det är meningen att den av Norge ledda övervakningsrotationen av det Isländska luftrummet skall inleddes med svensk och finländsk medverkan. Islands statsminister Jóhanna Sigurðardóttir ser fram emot det utökade nordiska samarbetet:  Island värdesätter det nordiska samarbetet gällande utrikes- och säkerhetsfrågor ytterst högt. Det […]

  • Facebook