Nordiskt försvarssamarbetsmöte i Helsingfors: ”Spørsmålet er; hvor langt kan samarbeidet gå? Hva er mulighetene, og hva er begrensingene?”

Måndagen den 30 september möttes flera av de nordiska försvarsministrarna och ambassadörerna samt Nordiska rådets presidium i Helsingfors för diskussioner om det nordiska försvarssamarbetet. Finland överlåter ordförandeskapet i NORDEFCO (The Nordic Defence Cooperation) nästa år och syftet med mötet i Helsinfors var bl.a. att förbereda detta byte. Finlands försvarsminister Carl Haglund (SFP) gjorde enligt norden.org:s norska artikel följande uttalande […]

Inflytelserik finsk politiker: frågan om nordisk säkerhets- och försvarspolitik het just nu

I en kolumn i Hufvudstadsbladet, Finlands ledande dagstidning på svenska, skriver samlingspartiets (borgerligt parti) riksdagsledamot Kimmo Sasi att diskussionerna om hur nordisk säkerhets- och försvarspolitik skall utvecklas i framtiden på allvar förs i alla de nordiska länderna idag. Sasi hänvisar till Stoltenberg-rapporten  och bevakningen av Islands luftrum som exempel på hur den nordiska säkerhets- och försvarspolitiken går […]

Bloggen Cornucopia?: 75% av nordiskt stridsflyg övar samtidigt som ryska Zapad 2013

Enligt den svenske författaren och bloggaren Lars Wilderäng kommer svenskt, norskt och finskt flygvapen att hålla en stor stridsflygsövning i september som inte saknar dramatiska eller säkerhetspolitiska  aspekter. Från bloggen Cornucopia?: Sverige, Norge och Finland håller även en av de största europeiska stridsflygövningarna på många år samma vecka, med 150 stridsflygplan i luften. Under en vecka […]

Angeläget svenskt debattinlägg på Dagens Nyheter: ”Nordiskt samarbete alternativ till Nato”

Yggdrasil stöder som bekant alla kloka debattinlägg om nordiskt samarbete oberoende av debattörens partitillhörighet. Mikael Janssons (SD, medlem av försvarsutskottet) debattartikel i DN den 24 april innehåller en hel del sakliga och intressanta argument i frågan om nordiskt försvarssamarbete. Givetvis argumenterar Jansson utgående från ett svenskt perspektiv, men en nordisk försvarsallians som ett alternativ till […]

Blivande officerare från Norden träffas regelbundet

24 maj 2012                             svenska/Sverige                             Dagens Nyheter Dagens Nyheter raporterar om hur kadetter från de nordiska ländernas arméer har träffats för kunskapsutbyte sedan 1960 talet. Kontakter på alla nivåer utgör en grundpelare för ett förtroendefullt samarbete. Kadetter tävlade på Karlberg Kadetter från från Sverige, Norge, Danmark och Finland tävlade under torsdagen i årets upplaga av Nordiskt Kadettmöte. Mötet syftar till ett kunskapsutbyte […]

Fördelarna med nordiskt försvarssamarbete ur finländsk synvinkel

11 maj 2012                                 svenska/Finland              Hufvudstadsbladet En insändare på Hufvudstadsbladet lyfter förtjänstfullt fram en del av de fördelar som Finland kunde tänkas ha med ett nordiskt försvarssamarbete. Yggdrasil efterlyser allmän samnordisk diskussion om nordiskt […]

Finlands och Sveriges försvar har radikalt olika uppgifter enligt Finländsk ledarskribent – hur påverkar detta nordiskt försvarssamarbete?

21 juli 2010                               svenska/Finland                 Hufvudstadsbladet Sveriges försvar är en fredsbevarande styrka bestående av professionella soldater ämnade för internationella uppgifter. Finlands försvar utgörs av värnpliktiga som har ett territorialförsvar av det egna landets gränser som sin främsta uppgift.  Hur kan dessa två olika typer av försvar sammarbeta bäst inom ramen för ett nordiskt försvarssamarbete? Läs mera om skillnaderna i denna artikel på Hufvudstadsbladet. Uppgiften är att […]

Finländsk kolumnist tolkar stoltenbergraporten som ett steg mot en nordisk försvarsallians

10 februari 2010                     svenska/Finland                        Hufvudstadsbladet Ledarskribenten Yrsa Grüne på Hufvudstadsbladet tolkar den s.k.   Stoltenbergraporten av den föredetta norska utrikesministern Thorvald Stoltenberg som ett klart steg mot en nordisk försvarsallians. Stoltenbergraporten i sin helhet hittar du här.  Om det skall tas beslut som på sikt kommer att leda till en nordisk försvarsallians borde dessa beslut föregås av bred och omfattande allmän […]

Ministerådsbeslut om fördjupat nordiskt försvarssamarbete

6 November 2009                 Sverige/Svenska                             Public service Sveriges radio rapporterar om hur gemensamma inköp och utveckling av försvarsmaterial, gemensamma övningar och gemensam utbildning, kunde enligt de nordiska försvarsministrarna göra försvar både effektivare och billigare.  Artikeln lyfter fram möjligheter och hinder samt bifogat finns en intervju med Sveriges försvarsminister. Förslagen rörande nordiskt försvarssamarbete pendlar mellan begränsade gemensamma internationella fredsbevarande insatser och en försvarsunion.  Säkert är i varje fall att högteknologisk försvarsmaterial blir dyrare varje […]

En recension av stoltenberrapporten ur finländsk synvinkel

2 september 2009                             svenska/Finland               Hufvudstadsbaldet Hufvudstadsbladet recenserar Stoltenbergraporten ur en finländsk synvinkel. Finska Hornet över Island? STOCKHOLM När amerikanerna stängde Keflavikbasen 2006 uppstod det ett militärt tomrum runt ön. Nato-länderna patrullerar Islands luftrum då och då, men efter amerikanernas reträtt har det ryska flygvapnet allt mer närgånget testat Islands försvar.Island har ingen egen försvarsmakt. Norska […]

fortsätt sök »
  • Facebook