Finländsk ledarskribent gör en analys av Finland geopolitiska läge – hur inverkar det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet?

12 mars 2011                           svenska/Finland                      Hufvudstadsbladet Hufvudstadsbladets ledarskribent Yrsa Grüne gör en analys av Finlands geopolitiska läge i ljuset av de fundamentalt olika säkerhetspolitiska vägval som man gjort i väst och öst.  Finlands förhållningsätt till det nordiska försvarssamarbetet präglas av dess geopolitiska läge. Politikernas selektiva hörsel Det finns inga planer på att Finland ändrar på sitt försvarskoncept. Utgångspunkten är fortfarande ett territorialförsvar. Samarbete med […]

Nordiskt försvarssamarbete viktigare än Nato?

femte januari 2008                   svenska/Finland                   Hufvudstadsbladet Hufvudstadsbladets ledarskribent Björn Månsson ger sin syn på tanken om att ett nordiskt försvarssamarbete kunde fungera som ett alternativ till Nato för Finland och Sverige. Norden som Natoalternativ  Han ger tanken en ny dimension: samarbetet kunde utvidgas till Östersjöregionen, med vilken han i sammanhanget tydligen främst avser de baltiska länderna. I Finland har […]

  • Facebook