Nordiskt försvarssamarbete viktigare än Nato?

femte januari 2008                   svenska/Finland                   Hufvudstadsbladet Hufvudstadsbladets ledarskribent Björn Månsson ger sin syn på tanken om att ett nordiskt försvarssamarbete kunde fungera som ett alternativ till Nato för Finland och Sverige. Norden som Natoalternativ  Han ger tanken en ny dimension: samarbetet kunde utvidgas till Östersjöregionen, med vilken han i sammanhanget tydligen främst avser de baltiska länderna. I Finland har […]

« gå tillbaka
  • Facebook