Kronik: Norden set fra Danmark gennem 200 år

Tanker om det nordiske samarbejdes udvikling og de nordiske idéers tendenser de sidste 200 år med det nordiske grænseland Danmark som udgangspunkt samt nogle lidt provokerende spørgsmål, derunder spørgsmålet om, om den nordiske tanke gennem tiden har stået stærkere i Danmark (ikke nødvendigvis hos politikerne) og hos de små folk i Norden:  Den tidlige skandinavisme […]

Debat om Norden som realistisk alternativ eller supplement.

Den danske meningsundersøgelse i sidste uge aktualiserer debatten om et forenet Norden med enten et forskelligt tilhørsforhold til EU som i dag, et forenet Norden i EU eller et forenet Norden, hvor alle står udenfor EU i et nordisk statsforbund, Vi vil her kigge på argumenter for og imod og om sidstnævnte scenarie virkelig vil […]

Det nordisk-amerikanske topmøde i Stockholm

USA´s præsident mødtes med den svenske statsminister i Stockholm og statsministrene fra Island, Norge, Danmark og Finland var indbudt til arbejdsmiddag i Stockholm. Det forlyder også, at det er begyndelsen på et årligt møde mellem de seks stater. Blandt emnerne var konflikten i Syrien, klimapolitik og den nogle steder kritiserede frihandelsaftale mellem EU og USA, […]

Inflytelserik finsk politiker: frågan om nordisk säkerhets- och försvarspolitik het just nu

I en kolumn i Hufvudstadsbladet, Finlands ledande dagstidning på svenska, skriver samlingspartiets (borgerligt parti) riksdagsledamot Kimmo Sasi att diskussionerna om hur nordisk säkerhets- och försvarspolitik skall utvecklas i framtiden på allvar förs i alla de nordiska länderna idag. Sasi hänvisar till Stoltenberg-rapporten  och bevakningen av Islands luftrum som exempel på hur den nordiska säkerhets- och försvarspolitiken går […]

Bloggen Cornucopia?: 75% av nordiskt stridsflyg övar samtidigt som ryska Zapad 2013

Enligt den svenske författaren och bloggaren Lars Wilderäng kommer svenskt, norskt och finskt flygvapen att hålla en stor stridsflygsövning i september som inte saknar dramatiska eller säkerhetspolitiska  aspekter. Från bloggen Cornucopia?: Sverige, Norge och Finland håller även en av de största europeiska stridsflygövningarna på många år samma vecka, med 150 stridsflygplan i luften. Under en vecka […]

Angeläget svenskt debattinlägg på Dagens Nyheter: ”Nordiskt samarbete alternativ till Nato”

Yggdrasil stöder som bekant alla kloka debattinlägg om nordiskt samarbete oberoende av debattörens partitillhörighet. Mikael Janssons (SD, medlem av försvarsutskottet) debattartikel i DN den 24 april innehåller en hel del sakliga och intressanta argument i frågan om nordiskt försvarssamarbete. Givetvis argumenterar Jansson utgående från ett svenskt perspektiv, men en nordisk försvarsallians som ett alternativ till […]

Tre finländska debattinlägg för gemensam nordisk övervakning av Islands luftrum

Finlands f.d. försvarsminister Stefan Wallin argumenterar för gemensam nordisk övervakning av Islands luftrum i debattartikeln ’Ett renodlat nordiskt samarbetskoncept’ . Wallin menar att ett finländskt nej skulle undergräva det nordiska försvarssamarbetet som många talat sig varma för: Ett nej skulle urholka många av de festtal som redan hållits om fördjupat nordiskt samarbete inom försvarsområdet. Wallin får eldunderstöd både […]

Isländsk gläjde över positiva övervakningsbesked från Sverige och Finland

Det nordiska försvarssamarbetet kan ta sig konkreta uttryck i början av 2014 då det är meningen att den av Norge ledda övervakningsrotationen av det Isländska luftrummet skall inleddes med svensk och finländsk medverkan. Islands statsminister Jóhanna Sigurðardóttir ser fram emot det utökade nordiska samarbetet:  Island värdesätter det nordiska samarbetet gällande utrikes- och säkerhetsfrågor ytterst högt. Det […]

Finländsk kolumnist förespråkar nordiskt samarbete i Arktis

31 augusti                                  svenska/Finland                       Hufvudstadsbladet Det Arktiska rådet, Nato, samt diverse stormakter med olika intressen vill alla vara med och säga till om hur kommande fartygsleder och naturresurser skall användas då när isen smälter.  Ledarskribent Yrsa Grüne efterlyser nordiskt samarbete för samtliga nordiska länder som en väg framåt för utrikespolitiken i Arktis. Vår referensram bör vara Norden Finland vill stärka Arktiska […]

Finlands försvarsminister Jyrki Häkämies lyfter fram tanken om nordiskt försvarssamarbete i Nato-regi

sjunde maj 2008                     svenska/Finland                       Hufvudstadsbladet Finlands försvarsminister Jyrki Häkämies som är känd för att komma med kontroversiella påstånden lyfte fram tanken om nordiskt försvarssamarbete i Nato regi. Häkämies lyfter bland annat fram tanken att Sverige och Finland kunde som natomedlemmar tillsammans med de övriga nordiska länderna påverka beslutsfattandet i Nato i en mera Norden-vänlig riktning.  Björn Sundell på Hufvudstadsbladet kommenterar i en […]

fortsätt sök »
  • Facebook