Krimkrisen öppnar för ett gemensamt finskt-svenskt inträde i Nato

Krimkrisen har öppnat en debatt om Nato i Finland på högsta politiska nivå. Flera representanter för de finländska riksdagspartierna är eniga om att ifall Sverige beslutar sig för att gå med i Nato kommer Finland sannolikt att följa efter. Det finns även tecken i social media på att den traditionellt sett Natoskeptiska finländska folkopinionen kan ändra sin åsikt gällande ett […]

  • Facebook