Finlands försvarsminister Jyrki Häkämies lyfter fram tanken om nordiskt försvarssamarbete i Nato-regi

sjunde maj 2008                     svenska/Finland                       Hufvudstadsbladet Finlands försvarsminister Jyrki Häkämies som är känd för att komma med kontroversiella påstånden lyfte fram tanken om nordiskt försvarssamarbete i Nato regi. Häkämies lyfter bland annat fram tanken att Sverige och Finland kunde som natomedlemmar tillsammans med de övriga nordiska länderna påverka beslutsfattandet i Nato i en mera Norden-vänlig riktning.  Björn Sundell på Hufvudstadsbladet kommenterar i en […]

Gemensam nordisk övervakning av luftrummet över Östersjön?

21 januari 2008                       svenska/Finland                        Hufvudstadsbladet Finlands komendör för försvarsmakten Juhani Kaskela och den finländska försvarministern lyfter fram tanken på en gemensam nordisk övervakning av luftrummet i hela Östersjön. Luftövervakningen kan samordnas – Den nordiska hästen drar nu bra, säger försvarsminister Jyri Häkämies (saml) till Hbl. I mars blir det Helsingfors som står värd för ett […]

  • Facebook