Kronik: Norden set fra Danmark gennem 200 år

Tanker om det nordiske samarbejdes udvikling og de nordiske idéers tendenser de sidste 200 år med det nordiske grænseland Danmark som udgangspunkt samt nogle lidt provokerende spørgsmål, derunder spørgsmålet om, om den nordiske tanke gennem tiden har stået stærkere i Danmark (ikke nødvendigvis hos politikerne) og hos de små folk i Norden:  Den tidlige skandinavisme […]

50års jubileum för Helsingforsavtalet som reglerar det officiella mellanstatliga nordiska samarbetet – uppfyller Norden avtalets anda?

23 mars 2012                             svenska/Finland               Hufvudstadsbladet Den finländska grenen av föreningen Norden, Pohjola-Nordens generalsekreterare Henrik Wilén lyfter fram femtioårsdagen för ingåendet av Helsingforsavtalet.  Innehållet i Helsingforsavtalet kan i viss mån jämföras med EU:s grundfördrag och […]

  • Facebook