Inflytelserik finsk politiker: frågan om nordisk säkerhets- och försvarspolitik het just nu

I en kolumn i Hufvudstadsbladet, Finlands ledande dagstidning på svenska, skriver samlingspartiets (borgerligt parti) riksdagsledamot Kimmo Sasi att diskussionerna om hur nordisk säkerhets- och försvarspolitik skall utvecklas i framtiden på allvar förs i alla de nordiska länderna idag. Sasi hänvisar till Stoltenberg-rapporten  och bevakningen av Islands luftrum som exempel på hur den nordiska säkerhets- och försvarspolitiken går […]

Angeläget svenskt debattinlägg på Dagens Nyheter: ”Nordiskt samarbete alternativ till Nato”

Yggdrasil stöder som bekant alla kloka debattinlägg om nordiskt samarbete oberoende av debattörens partitillhörighet. Mikael Janssons (SD, medlem av försvarsutskottet) debattartikel i DN den 24 april innehåller en hel del sakliga och intressanta argument i frågan om nordiskt försvarssamarbete. Givetvis argumenterar Jansson utgående från ett svenskt perspektiv, men en nordisk försvarsallians som ett alternativ till […]

Blivande officerare från Norden träffas regelbundet

24 maj 2012                             svenska/Sverige                             Dagens Nyheter Dagens Nyheter raporterar om hur kadetter från de nordiska ländernas arméer har träffats för kunskapsutbyte sedan 1960 talet. Kontakter på alla nivåer utgör en grundpelare för ett förtroendefullt samarbete. Kadetter tävlade på Karlberg Kadetter från från Sverige, Norge, Danmark och Finland tävlade under torsdagen i årets upplaga av Nordiskt Kadettmöte. Mötet syftar till ett kunskapsutbyte […]

Finländsk kolumnist tolkar stoltenbergraporten som ett steg mot en nordisk försvarsallians

10 februari 2010                     svenska/Finland                        Hufvudstadsbladet Ledarskribenten Yrsa Grüne på Hufvudstadsbladet tolkar den s.k.   Stoltenbergraporten av den föredetta norska utrikesministern Thorvald Stoltenberg som ett klart steg mot en nordisk försvarsallians. Stoltenbergraporten i sin helhet hittar du här.  Om det skall tas beslut som på sikt kommer att leda till en nordisk försvarsallians borde dessa beslut föregås av bred och omfattande allmän […]

Ministerådsbeslut om fördjupat nordiskt försvarssamarbete

6 November 2009                 Sverige/Svenska                             Public service Sveriges radio rapporterar om hur gemensamma inköp och utveckling av försvarsmaterial, gemensamma övningar och gemensam utbildning, kunde enligt de nordiska försvarsministrarna göra försvar både effektivare och billigare.  Artikeln lyfter fram möjligheter och hinder samt bifogat finns en intervju med Sveriges försvarsminister. Förslagen rörande nordiskt försvarssamarbete pendlar mellan begränsade gemensamma internationella fredsbevarande insatser och en försvarsunion.  Säkert är i varje fall att högteknologisk försvarsmaterial blir dyrare varje […]

Det svenska försvaret utreder möjligheterna till nordiskt samarbete

16 mars 2008                          svenska/Sverige                         Public service Ekot på Sveriges radio rapporterar om att det svenska försvaret ser stora möjligheter i ett nordiskt samarbete. Främst handlar det om gemensamma övningar, gemensam utbildning och köp av likadan utrustning. Artikeln handlar om hur den svenska försvarsmakten skall på begäran av den svenska regeringen göra […]

  • Facebook