Det svenska försvaret utreder möjligheterna till nordiskt samarbete

16 mars 2008                          svenska/Sverige                         Public service Ekot på Sveriges radio rapporterar om att det svenska försvaret ser stora möjligheter i ett nordiskt samarbete. Främst handlar det om gemensamma övningar, gemensam utbildning och köp av likadan utrustning. Artikeln handlar om hur den svenska försvarsmakten skall på begäran av den svenska regeringen göra […]

« gå tillbaka
  • Facebook