Blivande officerare från Norden träffas regelbundet

24 maj 2012                             svenska/Sverige                             Dagens Nyheter Dagens Nyheter raporterar om hur kadetter från de nordiska ländernas arméer har träffats för kunskapsutbyte sedan 1960 talet. Kontakter på alla nivåer utgör en grundpelare för ett förtroendefullt samarbete. Kadetter tävlade på Karlberg Kadetter från från Sverige, Norge, Danmark och Finland tävlade under torsdagen i årets upplaga av Nordiskt Kadettmöte. Mötet syftar till ett kunskapsutbyte […]

President Niinistö efterlyser mera nordensamarbete inom bl.a. ekonomi och försvarspolitik- vem skall genomföra detta?

12 april 2012                            svenska/Sverige                             Dagens Nyheter Dagens Nyheter raporterar om hur Saul Niinistö månaden efter sin installation som Finlands nya president efterlyser mera nordiskt samarbete. President Niinistö vision är bl.a. att varumärket Norden skall förknippas med hög kvalitet. President Niinistö vill även ha mera nordiskt försvarssamarbete. Men exakt hur samarbetet skall förstärkas vill han överlåta till enligt honom klokare personer. […]

Sveriges överbefälhavare vill ha mera nordiskt försvarssamarbete

15 januari 2012                      svenska/Sverige                  Dagens Nyheter Dagens Nyheter rapporterar om hur svenska ÖB Sverker Göranson vill se mera nordiskt försvarssamarbete  speciellt inom bevakningen av luft- och havsgränser.  ÖB Göransson efterlyser mera diskussion om detta för att hitta den rätta vägen. Var finns det utrymme för samarbete? ÖB vill ha ökat nordiskt samarbete När EU-länder skär ner sina försvarsbudgetar blir […]

Finlands och Sveriges försvar har radikalt olika uppgifter enligt Finländsk ledarskribent – hur påverkar detta nordiskt försvarssamarbete?

21 juli 2010                               svenska/Finland                 Hufvudstadsbladet Sveriges försvar är en fredsbevarande styrka bestående av professionella soldater ämnade för internationella uppgifter. Finlands försvar utgörs av värnpliktiga som har ett territorialförsvar av det egna landets gränser som sin främsta uppgift.  Hur kan dessa två olika typer av försvar sammarbeta bäst inom ramen för ett nordiskt försvarssamarbete? Läs mera om skillnaderna i denna artikel på Hufvudstadsbladet. Uppgiften är att […]

Finländsk kolumnist tolkar stoltenbergraporten som ett steg mot en nordisk försvarsallians

10 februari 2010                     svenska/Finland                        Hufvudstadsbladet Ledarskribenten Yrsa Grüne på Hufvudstadsbladet tolkar den s.k.   Stoltenbergraporten av den föredetta norska utrikesministern Thorvald Stoltenberg som ett klart steg mot en nordisk försvarsallians. Stoltenbergraporten i sin helhet hittar du här.  Om det skall tas beslut som på sikt kommer att leda till en nordisk försvarsallians borde dessa beslut föregås av bred och omfattande allmän […]

Ministerådsbeslut om fördjupat nordiskt försvarssamarbete

6 November 2009                 Sverige/Svenska                             Public service Sveriges radio rapporterar om hur gemensamma inköp och utveckling av försvarsmaterial, gemensamma övningar och gemensam utbildning, kunde enligt de nordiska försvarsministrarna göra försvar både effektivare och billigare.  Artikeln lyfter fram möjligheter och hinder samt bifogat finns en intervju med Sveriges försvarsminister. Förslagen rörande nordiskt försvarssamarbete pendlar mellan begränsade gemensamma internationella fredsbevarande insatser och en försvarsunion.  Säkert är i varje fall att högteknologisk försvarsmaterial blir dyrare varje […]

En recension av stoltenberrapporten ur finländsk synvinkel

2 september 2009                             svenska/Finland               Hufvudstadsbaldet Hufvudstadsbladet recenserar Stoltenbergraporten ur en finländsk synvinkel. Finska Hornet över Island? STOCKHOLM När amerikanerna stängde Keflavikbasen 2006 uppstod det ett militärt tomrum runt ön. Nato-länderna patrullerar Islands luftrum då och då, men efter amerikanernas reträtt har det ryska flygvapnet allt mer närgånget testat Islands försvar.Island har ingen egen försvarsmakt. Norska […]

Skillnaderna mellan Finlands och Sveriges geopolitiska läge lyfts upp i debattartikel

13 februari 2009                               svenska/Finland                 Hufvudstadsbladet Björn Månsson på  Hufvudstadsbladet lyfter upp skillnaderna mellan Finland och Sverige när det gäller att spara i försvarsanlagen. Sverige kan lägga ner hela förband medan Finland ser sig tvunget att p.g.a. […]

Finlands försvarsminister Jyrki Häkämies lyfter fram tanken om nordiskt försvarssamarbete i Nato-regi

sjunde maj 2008                     svenska/Finland                       Hufvudstadsbladet Finlands försvarsminister Jyrki Häkämies som är känd för att komma med kontroversiella påstånden lyfte fram tanken om nordiskt försvarssamarbete i Nato regi. Häkämies lyfter bland annat fram tanken att Sverige och Finland kunde som natomedlemmar tillsammans med de övriga nordiska länderna påverka beslutsfattandet i Nato i en mera Norden-vänlig riktning.  Björn Sundell på Hufvudstadsbladet kommenterar i en […]

Finlands försvarsminister lyfter fram tanken om ett nordiskt block inom Nato

sjunde maj 2008                     svenska/Finland              Hufvudstadsbladet Finländska försvarsministern Jyrki Häkämies lyfter fram tanken om ett nordiskt block inom Nato men får stark kritik av medlemmar ur den finländska regeringen. Ett nordiskt block inom Nato förutsätter givetvis att både Finland och Sverige blir medlemmar och att det vore realistiskt att tänka att de nordiska länderna faktiskt kunde […]

« gå tillbakafortsätt sök »
  • Facebook