Kronik: Norden set fra Danmark gennem 200 år

Tanker om det nordiske samarbejdes udvikling og de nordiske idéers tendenser de sidste 200 år med det nordiske grænseland Danmark som udgangspunkt samt nogle lidt provokerende spørgsmål, derunder spørgsmålet om, om den nordiske tanke gennem tiden har stået stærkere i Danmark (ikke nødvendigvis hos politikerne) og hos de små folk i Norden:  Den tidlige skandinavisme […]

Folkeafstemning i Danmark?

Det har været diskuteret, hvorvidt EU’s patentdirektiv indebar afgivelse af suverænitet og dermed ifølge Danmarks Riges Grundlov skulle kræve en folkeafstemning. Imidlertid ser det ud til, at der i Folketinget er mere end 1/6 der kræver folkeafstemning, i det Enhedslisten og Dansk Folkeparti har krævet folkeafstemning om spørgsmålet og tilsammen sidder på mere end en […]

  • Facebook