Finlands och Sveriges försvar har radikalt olika uppgifter enligt Finländsk ledarskribent – hur påverkar detta nordiskt försvarssamarbete?

21 juli 2010                               svenska/Finland                 Hufvudstadsbladet Sveriges försvar är en fredsbevarande styrka bestående av professionella soldater ämnade för internationella uppgifter. Finlands försvar utgörs av värnpliktiga som har ett territorialförsvar av det egna landets gränser som sin främsta uppgift.  Hur kan dessa två olika typer av försvar sammarbeta bäst inom ramen för ett nordiskt försvarssamarbete? Läs mera om skillnaderna i denna artikel på Hufvudstadsbladet. Uppgiften är att […]

  • Facebook