En nordisk ekonomisk union – ett alternativ till eurosamarbetet?

Nationalekonomen Christer K. Lindholm analyserar argumenten för en nordisk ekonomisk union. Lindholms analys pekar på att det finns möjligheter att skapa ett fungerande och trovärdigt nordiskt alternativ ifall eurosamarbetet havererar. I en uppmärksammad debattartikel i Dagens Nyheter den 27.10.2009 föreslog den svenske historikern Gunnar Wetterberg att de nordiska länderna bör gå ihop i en ”ny […]

  • Facebook