Sveriges överbefälhavare: Förutsättningar finns, de politiska besluten behövs.

Sveriges överbefälhavare Sverker Göransson har i dagarna besökt den svenska politikerveckan i Almedalen. I en intervju med Sveriges television(SVT) talar han om den svenska försvarsmaktens internationella och främst nordiska samarbete. Göransson berättar att man ämnar bygga upp samnordiska förband inom armén, flottan och flygvapnet. Han säger att han i samtal med sina norska och finska […]

Allinge, Almedalen, Arendal, Suomi areena – Tillfällen för nordiskt nätverkande

Folkmötet i det danska Allinge, har redan varit. Folkmötet i svenska Almedalen står för dörren samtidigt som motsvarande möten i norska Arendal och finska Björneborg följer kort där på. Det här är alla evenemang som samlar politiker, politiska påverkare och vanligt folk på ett och samma ställe i de olika nordiska länderna för att under […]

  • Facebook