Opinionsbildning för ett enat Norden

Syftet med Yggdrasil.fi är att uppmärksamma nordiska samarbets- och integrationsidéer på webben och skapa en opinion för ett enat Norden. Om du vill medverka som gästkolumnist eller redaktör på Yggdrasil.fi får du gärna anmäla ditt intresse via mejl på redaktionen@yggdrasil.fi. Du kan också bidra till vår verksamhet genom att delta i debatten om gemensamma nordiska frågor (en länk till föreningens sida på Facebook hittas här) och genom donationer och testamenten till föreningen Yggdrasil rf (se menyn Understödjare) som hjälper oss att driva och vidareutveckla Yggdrasil.fi.

De nordiska ländernas historia som visar på en stark gemensam vilja att konsekevent och aktivt jobba för det humana, liberala och sociala inom ramarna för rättssatliga principer står som garant för att ett enat Norden skulle vara en kraft som verkar för en god framtid för både Norden och den övriga världen. Idéer som den nordiska förbundsstaten, det nordiska medborgarskapet och en nordisk valuta är alla steg på vägen mot en stabilare och rättvisare ekonomi, en större och tryggare arbetsmarknad, bättre kvalitet på välfärden, och större nordiskt inflytande på den internationella politiken.

Förutsättningarna och motiven för nordiskt politiskt samarbete och integration är goda. Men utan en stark röst från den nordiskt intresserade allmänheten saknas viljan hos politikerna att förverkliga visionerna för ett enat Norden.

  • Facebook