Språksvanen kan lyfta den internordiska språkförståelsen

Yggdrasil.fi föreslår att Nordiska rådet/Nordiska ministerrådet skall uppmuntra och understöda den internordiska språkförståelsen genom att finansiera skapandet av ett intyg för internordisk språkförståelse kallat ”Språksvanen”. De skandinaviske mål, sprog eller dialekter – alt efter temperament – er nært beslægtede i både ordforråd, terminologi og i forestillingsverden. Kan man kommunikere på sine egne sprog, kan man populært sagt […]

En förstärkning av minoritetsspråken ger mervärde åt hela Norden

Försvarare av skolsvenskan som obligatoriskt ämne i finskspråkiga skolor i Finland pekar gärna på nyttan av att kunna kommunicera med andra nordbor som ett viktigt argument för att man skall läsa svenska i Finland. Att stärka minoritetsspråken i Norden som t.ex. svenskan i Finland och finskan i Sverige ger flera positiva effekter för Norden som helhet.  Finland, Norge […]

Har nordiske film svær adgang til svenske biografer?

Eksisterer der nogle barrierer, når nordiske film skal vises i nabolandene? Svenske film sælger mange billetter i norske biografer, mens der næsten ikke sælges billetter til norske film i Sverige. Med udgangspunkt i en debat i norske Aftenposten, har vi kigget lidt rundt. Det har i Aftenposten været diskuteret, hvorvidt nordisk film ikke har lige […]

Fremtrædende dansk dagbladsskribent: mere Norden, tak!

Under overskriften ”Så er det nu, Norden skal vågne op. Drop sløvsindet – investér i fælles forskning, infrastruktur, kultur, diplomati”, skriver Anders Jerichow i dagbladet Politiken om nordiske visioner, realiteter og nødvendighed. Det gør han med indignation og flere konkrete og yderst aktuelle forslag! Blandt meget andet, er Anders Jerichow debattør og siden 2002 udenrigspolitisk […]

Mere end to timer om Norden på Sveriges P4!

Sveriges radios P4 har i programmet „Karlavagnen“ beskæftiget sig med Norden i over to timer! Som oplæg til programmet har man under overskriften „Slut på nordisk grannsämja“ hævdet, at Sveriges nordiske nabolande ved mere om Sverige end omvendt og at de gængse roller måske er byttet om nu, hvor Norge har olie og, hævdes det, […]

Sveriges minoritetsspråk kan komma att stärkas

Allt sedan Sverige klassificerade finska, samiska, meänkieli(tornedalsfinska), romani chib och jiddisch som av landets officiella minoritetsspråk år 2000 har språken, och i synnerhet finskan, fått en starkare ställning i det svenska samhället. I dagens läge kan man få viss mån av service på finska på många håll i Sverige och nu ser finskan ut att […]

Språkförsvaret och den nordiska språkgemenskapen

Språkförsvaret, som är ett partipolitiskt obundet nätverk, står på tre ben. Vi försvarar svenskan, särskilt gentemot engelskans expansion, förordar mångspråkighet och mellannordisk språkförståelse. I det här sammanhanget kommer jag enbart ta upp den mellannordiska språkförståelsen. Gästkolumnisten Per-Åke Lindblom är ordförande för Språkförsvaret i Sverige. En partipolitiskt obunden ideell organisation som har som mål att stöda och försvara det svenska […]

Mera enspråkighet via anglicismer – en gemensam utmaning för områden med nordiska språkminoriteter?

Enligt Bo Löfvendahl på Svenska Dagbladet silas vårt språkbruk i Norden allt oftare genom ett filter av anglicismer och engelska. Detta kan på sikt gynna enspråkigheten på två eller flerspråkighetens bekostnad. Svenska Dagbladets skribent Bo Löfvendahl exemplifierar hur anglicismer kan utmana flerspråkigheten i Norden genom att lyfta fram exempel från webbtjänster som handleder oss genom det […]

Dansk Sprognævn: Norsk og svensk skal komme før engelsk

På politiken.dk kan man läsa att Dansk sprognævn föreslår att norska och svenska ska vara de språk som barn kommer i kontakt med allra först under sin skoltid. ”Den store lighed mellem dansk, svensk og norsk betyder, at børnene hurtigere kan få en succesoplevelse med fremmedsprog, som vil motivere dem til at tilegne sig flere […]

  • Facebook