Politiskt ungdomsengagemang i Norden diskuterades i Finland

Norges ambassad i Finland anordnade i veckan ett seminarium i samband med firandet av landets grundlags 200-årsjubileum med temat ungas politiska engagemang i Norden. Även mer allmännordiska tal hölls av en talarkår med olika viktiga personer från den nordiska politiska sfären. Norges ambassad har hållit ett seminarium där man bland annat berättade om sina erfarenheter där […]

Niels I. Meyer foreslår nordisk forbund

Den danske nestor i debatten om alternative og vedvarende energikilder, professor emeritus Niels I. Meyer er i Dagbladet Politiken kommet med et stærkt udspil til et stærkere nordisk samarbejde. Han erkender bl.a., at EU bevæger sig mod en stadig snævrere union på grund af både krise og politiske idéer om målet med EU. Han konstaterer […]

Nordisk samarbeid om mat og mosjon – en sammenfatning av Nordisk Ministerråds katalog over initiativer og Best Practice

De nordiske landene har gjennom generasjoner utvekslet erfaring på alle samfunnets sektorer. I våre dager er imidlertid denne erfaringsutvekslingen systematisert, og den kalles da ”Best Practice”. Johan Strang som har skrevet Nordisk Råds debatbog Nordiska Gemenskaper beskriver det nordiske samarbeidet slik: ”Det är också vanlig att man lyfter fram erfarenhetsutbytet som det nordiske samarbetets kärna. […]

En ny öppning i debatten om framtiden för den nordiska välfärdsstaten

Norden.org rapporterar om en konferens för experter, forskare och tjänstemän inom hälso- och välfärdssektorn i Norden som samlades för att diskutera en hållbar utveckling av välfärden i Norden i samband med lanseringen av Bö Könbergs kommande utredning av gemensamma lösningar inom hälsområdet. En inbjuden brittisk expert kom med en ny öppning i debatten om framtiden för den […]

Norden bäst i världen på jämställdhet – men enligt forskare är den danska jämställdshetspolitiken mer europeisk än nordisk

Nordisk jämställdhet diskuteras i det nyaste numret av tidningen Genus där forskare lyfter fram Danmark som undantaget inom nordisk jämställdhetspolitik. De nordiska länderna dominerar topplaceringarna i de internationella jämställdhetsmätningar (se t.ex. Gender Gap Report och Gender Inequality Index). Trots att även Danmark placerar sig högt i de internationella jämförelserna anser nordiska samhällsvetare att jämställdhet varit […]

Nordens hälsosamarbete kan komma att stärkas

År 2009 publicerades den så kallade Stoltenberg-rapporten som skrivits av Norges tidigare utrikes och försvarsminister Thorvald Stoltenberg. I rapporten lades 13 olika förslag fram för Nordens framtida säkerhets- och utrikespolitik fram, vilket har präglat de nordiska samarbetet allt sedan dess. Nu är en ny liknande rapport på väg, fast nu kommer det att handla om […]

Hållbar nordisk välfärd, en ny programsatsning från Nordiska ministerrådet lanseras 28-29 augusti, men medborgarnas röst saknas

På onsdagen den 28 augusti inleds  Nordiska ministerrådets nya program Hållbar nordisk välfärd med en konferens i Köpenham. Syftet med programmet är följande: att stimulera och underlätta erfarenhetsutbyte och lärande mellan länderna. Programmet som pågår 2013-2015 innehåller forskning och projekt om hur unga människor kan komma ut i arbetslivet, hur omsorgsyrken kan utvecklas för att attrahera […]

Nordiska rådet kritiserade öppet lagen om rysk homoproganda vid parlamentariska Östersjökonferensen BSPC

Nordiska parlamentsledamöter lyfte fram kritiken inför samlade Östersjöparlamentariker där var även ryska ledamöter var närvarande. Den kontroversiella lagen kan sätta stop för ökat samarbete i Östersjöregionen. Enligt nyhetsrapporteringen på norden.org är kärnan i kritiken att den ryska lagen strider mot nordiska grundvärderingar om demokrati, jämställdhet och yttrandefrihet och att lagen legitimerar diskriminering och hets mot […]

Snuset är nordiskt – lyft debatten från det nationella till det nordiska planet

Debatten om snus och dess effekter på hälsan går het på Aftenposten. Men eventuella nationella förbud/begränsningar fungerar inte om det nordiska grannlandet har en liberal snuspolitik.  På opinionsplats i Aftenposten kritiserar forskaren Tom K. Grimsrud, företaget Swedish Match och tidigare artiklar i Aftenposten för att förhålla sig för lättsinnigt till de negativa effekterna på hälsan […]

Kompetensutveckling och värderingsförändringar kommer att stå i förgrunden i den framtida nordiska skolan

I en kolumn för Yggdrasil menar skolentreprenören och föreläsaren Hans Renman att det typiskt nordiska för skolan är att ta avstamp i individen och göra ett ambitiöst försök att bygga formativt och problembaserat lärande kring eleven i kombination med de skandinaviska paradgrenarna flexibilitet, frihet och fokus på framtidskompetenser. Redaktionen har tidigare uppmärksammat den danska satsningen […]

fortsätt sök »
  • Facebook