Norden må ikke svigte de baltiske lande

Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 4 – 2017 med samtliga artiklar hittas här. På besøg hos Uffe Ellemann-Jensen som hele sit politiske liv har arbejdet for, […]

Försvaret av Norden behöver stabilitet, samarbete och trovärdighet

Yrsa Grüne är journalist med utrikes- och säkerhetspolitik som specialområde. Finlands utrikespolitik har för närvarande försvarspolitiken som sin spets. Två vägar kan ses: ett medlemskap i Nato, alternativt ett försvarssamarbete mellan Finland, Sverige och USA. Försvarsgarantier utan koppling till Nato, inom ramen för till exempel Nordefco eller ens EU, är knappast möjligt. I en artikel […]

Niels I. Meyer foreslår nordisk forbund

Den danske nestor i debatten om alternative og vedvarende energikilder, professor emeritus Niels I. Meyer er i Dagbladet Politiken kommet med et stærkt udspil til et stærkere nordisk samarbejde. Han erkender bl.a., at EU bevæger sig mod en stadig snævrere union på grund af både krise og politiske idéer om målet med EU. Han konstaterer […]

Krimkrisen öppnar för ett gemensamt finskt-svenskt inträde i Nato

Krimkrisen har öppnat en debatt om Nato i Finland på högsta politiska nivå. Flera representanter för de finländska riksdagspartierna är eniga om att ifall Sverige beslutar sig för att gå med i Nato kommer Finland sannolikt att följa efter. Det finns även tecken i social media på att den traditionellt sett Natoskeptiska finländska folkopinionen kan ändra sin åsikt gällande ett […]

Debat om Norden som realistisk alternativ eller supplement.

Den danske meningsundersøgelse i sidste uge aktualiserer debatten om et forenet Norden med enten et forskelligt tilhørsforhold til EU som i dag, et forenet Norden i EU eller et forenet Norden, hvor alle står udenfor EU i et nordisk statsforbund, Vi vil her kigge på argumenter for og imod og om sidstnævnte scenarie virkelig vil […]

Är NATO en möjlighet eller bromskloss för det nordiska samarbetet?

  Finlands president Sauli Niinistö påpekade under Folk och försvars rikskonferens i Sverige att de olika nordiska säkerhetspolitiska lösningarna har sina begränsningar. I en artikel i Svenska dagbladet(SvD) belyser man nu ännu mer de olika problemen i ljuset av den samnordiska operationen på Island, där de olika nordiska länderna samsas om luftövervakningen. Finlands president Sauli Niinistö […]

Fremtrædende dansk dagbladsskribent: mere Norden, tak!

Under overskriften ”Så er det nu, Norden skal vågne op. Drop sløvsindet – investér i fælles forskning, infrastruktur, kultur, diplomati”, skriver Anders Jerichow i dagbladet Politiken om nordiske visioner, realiteter og nødvendighed. Det gør han med indignation og flere konkrete og yderst aktuelle forslag! Blandt meget andet, er Anders Jerichow debattør og siden 2002 udenrigspolitisk […]

Niinistö ser möjligheter i det nordiska samarbetet

I en intervju mellan Finlands president Sauli Niinistö och Hufvudstadsbladet samt Svenska Dagbladet uttrycker president oro för läget i det svenska försvaret, samtidigt som han ser potential i det nordiska försvarssamarbetet. I en intervju inför Hufvudstadsbladet och Svenska Dagbladet uppgav Niinistö att han ser gott på att man i den svenska försvarsdebatten visat intresse för […]

Nordiska rådets direktör Jan-Erik Enestam sammanfattar orsakerna bakom det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet och tanken om en svensk-finsk försvarsallians

Enestam pekar på att det kalla kriget är slut, hotbilderna har blivit mera komplicerade och osäkerhetsfaktorerna är flera, ett instabilt Ryssland rustar upp, och USA har tröttnar allt mera på att subventionera Europas territorialförsvar. I ett tal på Letterstedtska föreningens årsmöte 21.5.2013 menade Enestam att mera och djupare samarbete behövs för att möta dessa utmaningar. […]

Nordiskt försvarssamarbetsmöte i Helsingfors: ”Spørsmålet er; hvor langt kan samarbeidet gå? Hva er mulighetene, og hva er begrensingene?”

Måndagen den 30 september möttes flera av de nordiska försvarsministrarna och ambassadörerna samt Nordiska rådets presidium i Helsingfors för diskussioner om det nordiska försvarssamarbetet. Finland överlåter ordförandeskapet i NORDEFCO (The Nordic Defence Cooperation) nästa år och syftet med mötet i Helsinfors var bl.a. att förbereda detta byte. Finlands försvarsminister Carl Haglund (SFP) gjorde enligt norden.org:s norska artikel följande uttalande […]

fortsätt sök »
  • Facebook