Eksperiment Skandinavia

Et tettere nordisk samarbeid er en opplagt vei å gå. Audun Lindholm, f. 1980 är chefredaktör för Vagant. Artikeln hittas i Vagant 1-2/2017. «Vi tror på muligheden for et fælles bogmarked og en fælles litterær offentlighed i Skandinavien,» het det i pressemeldingen da Josefine Klougarts New Forest i desember i fjor utkom på dansk – i både Danmark og […]

Hemmeligheden bag det nordiske velfærdssystem: Tårnhøj tillid

Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 4 – 2016  med samtliga artiklar hittas här. Den offentlige sektor er enorm, skatterne høje og guleroden for […]

En förstärkning av minoritetsspråken ger mervärde åt hela Norden

Försvarare av skolsvenskan som obligatoriskt ämne i finskspråkiga skolor i Finland pekar gärna på nyttan av att kunna kommunicera med andra nordbor som ett viktigt argument för att man skall läsa svenska i Finland. Att stärka minoritetsspråken i Norden som t.ex. svenskan i Finland och finskan i Sverige ger flera positiva effekter för Norden som helhet.  Finland, Norge […]

Har nordiske film svær adgang til svenske biografer?

Eksisterer der nogle barrierer, når nordiske film skal vises i nabolandene? Svenske film sælger mange billetter i norske biografer, mens der næsten ikke sælges billetter til norske film i Sverige. Med udgangspunkt i en debat i norske Aftenposten, har vi kigget lidt rundt. Det har i Aftenposten været diskuteret, hvorvidt nordisk film ikke har lige […]

Nordisk samarbeid om mat og mosjon – en sammenfatning av Nordisk Ministerråds katalog over initiativer og Best Practice

De nordiske landene har gjennom generasjoner utvekslet erfaring på alle samfunnets sektorer. I våre dager er imidlertid denne erfaringsutvekslingen systematisert, og den kalles da ”Best Practice”. Johan Strang som har skrevet Nordisk Råds debatbog Nordiska Gemenskaper beskriver det nordiske samarbeidet slik: ”Det är också vanlig att man lyfter fram erfarenhetsutbytet som det nordiske samarbetets kärna. […]

Kronik: Norden set fra Danmark gennem 200 år

Tanker om det nordiske samarbejdes udvikling og de nordiske idéers tendenser de sidste 200 år med det nordiske grænseland Danmark som udgangspunkt samt nogle lidt provokerende spørgsmål, derunder spørgsmålet om, om den nordiske tanke gennem tiden har stået stærkere i Danmark (ikke nødvendigvis hos politikerne) og hos de små folk i Norden:  Den tidlige skandinavisme […]

Norden som slagträ i brittisk debatt

De nordiska modellen som samhällsform och nordisk kultur har uppmärksammats ofta av stora internationella medier de senaste åren. Den nyaste trenden i Storbritannien är att använda Norden som politiskt verktyg och redskap för att skapa uppmärksamhet för egna personliga åsikter. Norden i internationell media fick sin stora genomslagskraft i februari förra året när the Economist […]

Ak, du skønne Norden – en svensk Norden-specialist gør status

Leif Kajberg recencerar boken -Härlig är Norden: en reporters uppenbarelser- skriven av Bengt Lindroth. Kajberg är sekreterare för föreningen Fritt Norden och bor i Bagsværd. Nutidens medier viser kun begrænset interesse for Norden og det nordiske samarbejde, og perspektiver, planer og visioner for det nordiske samarbejde brager ikke ligefrem igennem i medierne. Nordisk fællesskab og […]

Mere end to timer om Norden på Sveriges P4!

Sveriges radios P4 har i programmet „Karlavagnen“ beskæftiget sig med Norden i over to timer! Som oplæg til programmet har man under overskriften „Slut på nordisk grannsämja“ hævdet, at Sveriges nordiske nabolande ved mere om Sverige end omvendt og at de gængse roller måske er byttet om nu, hvor Norge har olie og, hævdes det, […]

Nordisk kultur på väg att stärkas?

Den nordiska kultursfären ser ut att stärkas inom den närmaste framtiden. Det syns i både att nordiska rådets kultur-priser kommer att få en egen gala som kommer att direktsändas i hela Norden och att det danska rundradiobolaget Dansk radio(DR) köpt in sändningsrättigheter för Nordens största talkshow Skavlan. Nordiska rådet har varje år delat ut priser i olika kategorier. […]

fortsätt sök »
  • Facebook