Utländska bärplockares situation – Ett nordiskt problem

I främst svenska och finländska tidningar har man kunnat läsa de senaste åren om att utländska bärplockare riskerar att fara illa, då de hamnar i arbeten med dåliga vilkor. Man har också lyft upp att bärplockare riskerar att utsättas för människohandel. Norden.org: Bärplockare offer fär människohandel SvD: Bärplockare lever i misär Det som möjliggör bärplockningen […]

Danske fædres korte barsel

Danske fædre tager den korteste barsel (forældreledigt) i Norden. Ifølge de seneste tal fra Nordisk Statistisk Årbog og fra Danmarks Statististik, tager danske fædre kun 7,4 % af den samlede barsel (forældreledigt), de andre nordiske stater placerer sig med Island i toppen med 29 % og skarpt forfulgt af Sverige med 25 %. Tallet for […]

Større social sammenhængskraft i Norden?

I følge Danmarks Radios P1’s program ”Europa lige nu” http://www.dr.dk/P1/europaligenu/  har den tyske tænketank ”Bertelsmann-Stiftung” i en rapport omtalt deres undersøgelse af ”den sociale sammenhængskraft” i 34 forskellige lande og derunder Sverige, Danmark, Finland og Norge. Konklusionen iflg. ”Europa lige nu” er, at de fire nævnte nordiske stater ligger i top på listen over social […]

Färöisk självständighet diskuteras i Politiken

Giv nu Færøarna selvstænddighet lyder en rubrik på en av Politikens krönikor. I Krönikan resonerar Høgni Reistrup om varför färöingarna bör ges självständighet. Han resonerar att bara genom självständighet kan man stoppa den alarmerande avfolkningen av ön som med sina 48 000 invånare kommer att vara reducerat med 16 % om 25 år. ”Det er […]

Færøsk politiker rejser appel til de nordiske EU-lande

Medlem af det færøske lagting, tidligere minister i det færøske landsstyre (bl.a. for nordisk samarbejde) og tidligere medlem af det danske folketing og af Nordisk Råd, Høgni Hoydal (Tjóðveldisflokkurin/Republikanerne) mener, at det vil stride mod den ”nordiske grundlov” Helsingfors-aftalen, hvis de nordiske EU-lande Danmark, Sverige og Finland via EU indfører sanktioner mod Færøerne. Læs mere her: http://fagpressen.eu/hogni-hoydal-eu-sanktioner-strider-mod-helsingforsaftalen/ […]

Opinion i Sydsvenskan: Öresundsregionen måste få större frihet

Ordförande för Yrkesverksamma Svenskar i Danmark, YSID, Cleas Håkansson uppmärksammar i Sydsvenska att det gått 13 år sedan Öresundsbron öppnades och Öresundsregionen nu är i tonåren. Tonåringar behöver större frihet och därför pläderar Håkansson för att Öresundsregionens frihet bör utökas genom att mamma Svea och pappa Dan tar de nödvändiga nationella “föräldrabesluten” och låter sitt barn […]

Folkeafstemning i Danmark?

Det har været diskuteret, hvorvidt EU’s patentdirektiv indebar afgivelse af suverænitet og dermed ifølge Danmarks Riges Grundlov skulle kræve en folkeafstemning. Imidlertid ser det ud til, at der i Folketinget er mere end 1/6 der kræver folkeafstemning, i det Enhedslisten og Dansk Folkeparti har krævet folkeafstemning om spørgsmålet og tilsammen sidder på mere end en […]

Splitter EU det danske rigsfællesskab i fiskerikonflikt?

Sild og makrel flytter sig. Muligvis på grund af klimaforandringer, er sild og makrel i vidt omfang begyndt at bevæge sig fra EU’s farvande – og norske og russiske farvande – mod færøske og islandske farvande (fiskerizone). Senest er i stort tal flere makrel søgt mod Færøerne for at gyde. De kvoter der har været […]

Två radikalt olika synsätt på den nordiska välfärdsmodellen och dess förhållningssätt till globaliseringen

Emeritus professor Åke Sandberg var först ut med en insändare i Dagens Nyheter den elfte juli för att följande dag få en motkommentar i formen av en ledarartikel i Svenska Dagbladet av Ivar Arpi. Kampen om vem som äger begreppet nordisk välfärdsmodell och dess innehåll tycks vara evig. Sandberg vill bevara och skydda välfärdssamhället i […]

DN debatt: Fortsatta svårigheter för nordiska företag att producera nyttiga och användarvänliga IT-system

I en debattartikel för Dagens Nyheter uppmärksammar informationsarkitekten Jonas Söderström de nordiska IT-företagens svårigheter att göra användarvänliga och nyttiga IT-system.  det viktiga är just att fokusera på nyttan. Inte slentrianmässigt hålla för givet, att IT i sig självt alltid är till nytta. Vi behöver i högre grad kritiskt granska: vilken nytta, till vilken kostnad, och […]

« gå tillbakafortsätt sök »
  • Facebook