Nationalistiska skygglappar omöjliggör nordiska lärdomar

I en essä för nättidskriften Kvartal jämför Christian Berggren, professor emeritus i industriell organisation vid Linköpings universitet, de nordiska länderna och konstaterar att Sverige har fört en i ett nordiskt perspektiv avvikande politik inom skola, invandringspolitik och brottsbekämpning, och nu senast coronastrategi. Denna svenska ”Sonderweg” inom de nyss nämnda områdena har enligt Berggren berott på den i […]





Nordea och Wahlroos skall inte tillåtas skattesmita inom Norden

Norden bör harmonisera sina företags- och kapitalinkomstskatter för att undvika att inflytelserika storföretag och förmögna individer frestas till att spela ut de nordiska staterna mot varandra.  Viktor Kock är ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater. I samband med Nordeas bolagsstämma i mars 2017 hotade Nordea att flytta sitt huvudkontor från Sverige som en reaktion på att den […]





Nyt nordisk topmøde: Nordic Economic Forum

Intervjun är skriven av Esben Ørberg som är redaktör för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 1 – 2017  med samtliga artiklar hittas här. Vi trænger til ny styrke i det nordiske samarbejde, mener Mogens […]





En nordisk förbundsstat möjliggör trovärdig offentlig stimulanspolitik som en väg ut ur krisen

Vänsterpartierna vill bygga bort arbetslösheten genom offentliga investeringar. Högerpartierna tror inte att sporadisk offentlig stimulanspolitik med lånade pengar fungerar. Båda har rätt. Fungerande offentlig stimulanspolitik förutsätter ett samhällsbygge med helhetsperspektiv och gemensamt långsiktigt mål. EU saknar både helhetsperspektiv och realistiskt mål, men en nordisk förbundsstat uppfyller kriterierna. Historien visar att offentlig stimulanspolitik är framgångsrikt under […]





EU i ett nyliberalt baklås är en katastrof för Nordens ekonomi

Ideologiska ställningstaganden med marknadsfundamentalism i fokus förs fram som absoluta sanningar som inte kan ifrågasättas i debatten om Finlands ekonomi. Delvis därför att Finlands djupa integration med EU i det närmaste omöjliggjort en offentlig debatt om olika alternativ. Även de övriga nordiska länderna lider delvis av samma fenomen. Följden är alternativlöshet och dummare ekonomisk politik […]





Fisk är bra för Norden

Nordisk fisk är framtidens mat. Rätt förvaltad är den förnybar miljövänlig resurs som skapar välstånd för de nordiska kustbygderna. Fisk är viktigt för en sund kosthållning och kunde utgöra en av grundstenarna för framtidens innovationssamhälle. De nordiska länderna bör tillsammans motverka fiskerikonflikter i nordöstra Atlanten och utarbeta en nordisk fiskeripolitik utgående från långsiktiga helhetsperspektiv för […]





Niels I. Meyer foreslår nordisk forbund

Den danske nestor i debatten om alternative og vedvarende energikilder, professor emeritus Niels I. Meyer er i Dagbladet Politiken kommet med et stærkt udspil til et stærkere nordisk samarbejde. Han erkender bl.a., at EU bevæger sig mod en stadig snævrere union på grund af både krise og politiske idéer om målet med EU. Han konstaterer […]





Debat om Norden som realistisk alternativ eller supplement.

Den danske meningsundersøgelse i sidste uge aktualiserer debatten om et forenet Norden med enten et forskelligt tilhørsforhold til EU som i dag, et forenet Norden i EU eller et forenet Norden, hvor alle står udenfor EU i et nordisk statsforbund, Vi vil her kigge på argumenter for og imod og om sidstnævnte scenarie virkelig vil […]





Den norska arbetsmarknaden lockar allt fler finländare

Den norska arbetsmarknaden lockar allt fler finländare till Norge, då man i Norge har brist på bland annat ingenjörer uppger Helsingin sanomat. Den norska ekonomin har varit stark länge och det har resulterat i arbetskraftsbrist i Norge, vilket har resulterat i att många svenska ungdomar flyttat till Norge för att  arbeta. Nu har trenden börjat […]





Nordiskt kapital för hållbar tillväxt, gröna jobb och nordiska värderingar efterlyses

Styrelseordförande Bo Jerlström för Nordiska projektfonden (Nopef) vill slå ihop fyra nordiska finansinstitutioner for att skapa en nordisk bank för hållbar tillväxt, gröna jobb och nordiska värderingar De nordiska länderna äger gemensamt fyra finansinstitutioner (se nedan) med nordisk profil som bl.a. har som uppgift att finansiera projekt bland små, medelstora och stora företag som skapar […]





fortsätt sök »
  • Facebook