Mere nordisk samhørighed i gymnasierne

BEVILLING  Det nordiske trænges ofte i baggrunden af det europæiske og globale perspektiv. Men kriser og krig har skabt større opmærksomhed på, hvad de nordiske lande kan sammen. Derfor er der brug for at styrke den nordiske samhørighed. Med projektet NORDUNG tages første skridt til at styrke den nordiske bevidsthed blandt Nordens ungdom. Det sker […]

Nationalistiska skygglappar omöjliggör nordiska lärdomar

I en essä för nättidskriften Kvartal jämför Christian Berggren, professor emeritus i industriell organisation vid Linköpings universitet, de nordiska länderna och konstaterar att Sverige har fört en i ett nordiskt perspektiv avvikande politik inom skola, invandringspolitik och brottsbekämpning, och nu senast coronastrategi. Denna svenska ”Sonderweg” inom de nyss nämnda områdena har enligt Berggren berott på den i […]

En bildningsorienterad distansundervisning i nordisk tappning?

Charlotta Hilli är FD, universitetslärare i allmän och högskolepedagogik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. I den här texten vill jag undersöka bildning och distansundervisning. Distansundervisning har länge funnits som ett alternativ till platsbaserad utbildning. Vissa forskare blickar så långt tillbaka som till 1700-talets brevväxling mellan lärare och studerande för att hitta […]

Nordiskt samarbete som alternativ till imperialism

Västnorden utsätts för tryck från USA, Ryssland, och Kina. Alla tre vill ha regionens naturresurser. Mindre aktörer som t.ex. Grönland och Färöarna som med lock och pock tvingas att förhandla om samarbete riskerar på långt sikt att inte bara att förlora sina naturresurser utan också språk och kultur. Det nordiska samarbetet med en lång och […]

Nordens framtid

Artikeln har tidigare publicerats i Nordisk tidskrift (Nr 1: 2019). Bengt Lindroths artikel bygger på ett anförande som hölls den 8 november inför ”Nordiskt ledarforum 2018” i Stockholm. Artikelförfattaren var 1985-1994 ledarskribent på Expressen. Han har också varit verksam på Sveriges Radio i flera omgångar som korrespondent i Norden och Baltikum. Att ta sig an […]

En demokratisk skandinavisk republik?

 Johan Lindlbad är nordist med många års erfarenhet av att jobba med nordiskt samarbete. Johan Lindblad skriver som gästkolumnist på www.yggdrasil.fi. Demokratin är död inom 20-50 år. Den danske historiker Asser Amdisen, sa i en serie podcasts på Danmarks Radio (DR) i januari 2019, att demokratin så som vi känner den, kommer att vara död inom 20-50 […]

Mer än mellanmjölk? Min vision för det nordiska samarbetet

Artikeln är skriven av Johan Strang som är biträdande professor i Nordenstudier vid Helsingfors universitet.  Nordicom Information utkommer med två nummer per år och ges ut av Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning. En länk till hela Nordicom Information 40 (2) med samtliga artiklar hittas här. Referenser hittas i orginaltexten. Få företeelser är föremål för lika många rapporter och utredningar som […]

En status for den nordisk-baltiske region set fra det høje nord – et interview med Jón Baldvin Hannibalsson

Formand for Íslands socialdemokrater (1984-96), finansminister og minister for udenrigshandel (1988-95), på det politiske niveau ansvarlig for Íslands EØS/EES-forhandlinger (1989-94). Æresborger i Vilnius som anerkendelse for sin indsats for de baltiske landes genvundne selvstændighed (1988-91). Jón Baldvin Hannibalsson lægger i denne samtale vægt på realpolitik fremfor visioner og følelser/känslor, hvilket tydeligt vil fremgå af hans […]

Hyperloop behöver en nordisk förbundsstat

Ett framtida integrerat Norden som sammanlänkas med hjälp av en Hyperloopförbindelse och som leder den gröna omställningen av världsekonomin är en fantastisk vision. Yggdrasil.fi genomförde i samarbete med Centrum för Nordenstudier (CENS) vid Helsingfors universitet seminariet ”Nordiskt ekonomiskt ledarskap – frågor och svar” den 7.3.2017. Som föreläsare deltog Hilde Kjerlsberg från Nordiska investeringsbanken och Risto […]

Norden – en solidarisk region

Artikeln är skriven av Line Barfod för tidskriften Norden NU.  Norden NU är partipolitiskt obunden, utkommer med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Norden i Danmark. En länk till hela Nr 4 – 2016 med samtliga artiklar hittas här. Der er brug for en ny nordisk vision, som både borgere, politikere, virksomheder […]

fortsätt sök »
  • Facebook