Språksvanen kan lyfta den internordiska språkförståelsen

Publicerat 20 april, 2018

Yggdrasil.fi föreslår att Nordiska rådet/Nordiska ministerrådet skall uppmuntra och understöda den internordiska språkförståelsen genom att finansiera skapandet av ett intyg för internordisk språkförståelse kallat ”Språksvanen”.

De skandinaviske mål, sprog eller dialekter – alt efter temperament – er nært beslægtede i både ordforråd, terminologi og i forestillingsverden.sprog1 3

Kan man kommunikere på sine egne sprog, kan man populært sagt sige det man vil fremfor – på et fremmedsprog – det man kan.

Sprogvalg ved kommunikation med udlandet.

Endvidere har flere undersøgelser peget på, at der er en klar tendens til at firmaer der handler med udlandet, har en fordel, om de mestrer handelspartnerens sprog (og dermed har indblik i kulturelle koder også). Fokus var bl.a. på mistede indtægter i forhold til det tysk – og fransksprogede marked.

Foranstående undersøgelser var svenske og der er henvisninger til dem her: 1). Företagarnas fra 2010 og 2). Ingela Bel Habibs engelsksprogede Multilingual Skills provide Export Benefits and Better Access to New Emerging Markets (a)  og Multilingual Skills provide Export Benefits and Better Access to New Emerging Markets (b)  samt dette fra UNESCO om sprog, men kan suppleres af en senere dansk spørgeskemaundersøgelse, hvor 330 såkaldt “internationalt orienterede” firmaer i 2016 blev spurgt om, hvilke sprog de ville forvente at have behov for de næste fem år. 30 % svarede svensk, 22 % svarede norsk og 8 % svarede finsk. Det sidste understreger blot, sammen med det at Finland nogle år optræder som Danmarks tiendestørste samhandelspartner, at det var forkert at skære finskstudiet i Danmark bort.

Når der tages højde for, at nogle firmaer allerede kommunikerer på skandinavisk som en naturlig ting og at andre gør det på fremmedsprog, er 30 % og 22 % høje tal.

Bare 60 timer.

At der ikke kun er fokus på nabosprogskommunikation i Norden, er denne artikel fra 2005 et vidnesbyrd om. Den blev bragt i den nordiske, og norsksprogede, udgave af det franske Le Monde Diplomatique. Den beskæftiger sig med mulighederne for, at romansksprogede (fransk, kastilliansk, katalansk, portugisisk, rumænsk, italiensk osv.) kan lære at kommunikere uden nødvendigvis at skulle gøre det på et fremmedsprog, et lingua franca. Det menes blandt andet, at 60 timers undervisning skulle være nok til, at man ville kunne lære at læse hinandens sprog. En både hurtigere, billigere og nemmere indsats end den der skal til for at lære et decideret fremmedsprog. Derfor foreslås den ikke som erstatning for fremmedsprog, men som et kærkomment og logisk supplement.

Laver vi så parallelen til skandinavisk, kan få ugers/veckors sprogbad, og indføring i systematiske forskelle og enkelte afvigende betydninger og ord, være tilstrækkeligt sammen med nogle værktøjer til, fra den talendes side, at gøre det talte sprog lettere forståeligt for modparten.

Det kan dog tænkes, at en fra et svensktalende miljø skal bruge en anelse længere tid for at blive fortrolig med dansk end omvendt.

Samme metode ville kunne bruges mellem islandsk og færøsk (ville formodentlig tage lidt længere tid) og mellem finsk og estisk (ville dog tage betydeligt længere tid). Afstanden mellem skandinavisk og færøsk/islandsk er naturligvis længere, men slægtskabet er heller ikke her uden betydning. Men tilbage til skandinavisk.

Førnævnte påstående underbygges til dels af denne rapport der fastslår, at skandinaviske unge hurtigt lærer at kommunikere på skandinavisk, når de gennem længere tid opholder sig i nabolandet. 

Vores forslag.

Mot denna bakgrund föreslår Yggdrasil.fi att Nordiska rådet/Nordiska ministerrådet finansierar skapandet av ett språkintyg/sprogbevis som understöder redan etablerade och nya genvägar till internordisk språkförståelse. Intyget kunde förslagsvis heta ”Språksvanen” och utfärdas av olika aktörer som jobbar med internordisk språkförståelse till personer som deltagit i ca 60 timmar i verksamhet (t.ex. språkkurser och utbyten, nordiska arbetsplats- eller studentutbyten, exkursioner o.s.v.) som ger genvägar till internordisk språkförståelse. Språkpiloterna kunde i samarbete med Nordisk Sprogkoordination och Nordens Sprogråd skapa kriterier för hur Spåksvanen skall se ut och upprätthålla ett register på aktörer som har rätt bevilja Språksvanen.

Språksvanen skulle kunna utfärdas av instanser som Sprogpiloterne, Nordsnakk og Nordkurs. (se nedan för en beskrivning av deras verksamhet). Övriga aktörer förutom de som nämnts ovan som vill bevilja Språksvanen bör även ges understöd och beredas möjligheten att göra detta. T.ex. kunde folkskolor, andra skolor och Föreningarna Nordens lokalföreningar ges understöd för att skapa språkkurser och nordisk utbytesverksamhet som, efter granskning och beviljande av Språkpiloterna, kunde ges rättigheten att utfärda Språksvanen intyg.

Helt nya aktörer som vill bevilja Språksvanen bör även ges understöd och möjlighet att göra detta.

De formelle – og ikke mindst de uformelle – netværk i politik og embedsværk, er yderst vigtige for de nordiske lande – og det samme er Norden for erhvervslivet – både som hjemmemarked, rekrutteringsbase, samarbejdspartnere og underleverandører. De skulle også kunne få Språksvanar og der skal udtænkes et koncept for, hvordan det skulle kunne foregå.

Förslagsvis kan det gärna skapas en Språksvan också för finskspråkiga som lär sig ett skandinaviskt språk och för de skandinaver som lär sig finska, färöiska, grönländska, samiska eller isländska, men i detta fall krävs mera än 60 timmar verksamhet.

Fordelen ved at tage udgangspunkt i eksisterende strukturer er, at der ikke skal opbygges ret meget mere end et koncept samt en mindre støtte til enkelte af aktørerne.

Nogle aktører.

De nordiske sprogpiloter arbejder målrettet med at uddanne lærere i både grundskolen og gymnasieskolen. Sprogpiloterne arbejder også med det didaktiske spørgsmål.

Hos Norden i Skolen kan eksempler på undervisningsmaterialer til børn og unge findes.

Nordkurs der arrangerer sommerkurser i Nordens sprog og – litteratur, retter sig mod univerśitetsstuderende.

Der eksisterer også et frivilligt initiativ i form af Nordsnakk der udfører sessioner på Skype i de enkelte skandinaviske sprog, i hvilke deltagerne deltager i gruppesamtaler.

Imidlertid er det ikke bare et spørgsmål om økonomisk støtte (som vil tjene sig ind) til de forskellige gode initiativer, og til de forskellige genveje til internordisk sprogforståelse, det er også et spørgsmål om officiel opbakning og officiel anerkendelse fra Nordisk Råd som understreger værdien i nordiske sprogkundskaber.

Der vil være store gevinster ved Sprogsvanen og de afledte positive effekter, det gælder både politisk, økonomisk, kulturelt og socialt samt, som det kan læses af den franske artikel, i forhold til omverdenen. En bedre forståelse af hinanden over grænserne, som trods vores ligheder ikke altid er givet, hører til gevinsterne samt større kulturel udveksling og større geografisk viden. Deltagere i nordisk samarbejde og nordisk udveksling knytter endvidere ofte livslange venskabsbånd, hvilket blandt andet kendes fra Nordkurs, Foreningerne Norden og deres ungdomsorganisationer samt Nordjobb og Nordplus.

Ett intyg fungerar som en utmärkelse som ger synlighet åt de som valt att lära sig grannlandets språk och kultur. Med en Språksvan i CV:n har man ett bevis på att man kan flyga obesvärat över de nordiska statsgränserna. Ett intyg skulle också uppmärksamma, understöda och vidareutveckla sådant som redan görs för att förbättra den internordiska språkförståelsen.

Note: Erfaringsmæssigt åbner skandinavisk sprogforståelse også for bedre at kunne forstå både dialekttalende og indvandrere. De der ikke kan vente, kan begynde her med at læse Att förstå varandra i Norden.

 

Jakob Buhl, 

jakob.buhl(at)yggdrasil.fi

Markus Söderman

markus.soderman(at)yggdrasil.fi

Christian Sourander,

christian.sourander(at)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook