Norden och Baltikum är viktiga för varandra

Publicerat 26 december, 2014

Erkki Bahovski - bild

Bild: Erkki Bahovski

Yggdrasil har intervjuat Erkki Bahovski som en del av intervjuserien Bilden av Norden i eurokrisens spår. Bahovski  är chefredaktör för tidskriften Diplomaatia. Bahvoski har även jobbat för Estlands största dagstidning Postimees och innehaft positionen som EU-kommissionens pressekreterare i Estland.

I Baltikum associeras Norden med stabilitet, säkerhet och välfärd. Många ester vill komma närmare Norden trots att den positiva bilden av Norden delvis har utmanats under de senaste åren. De många gemensamma politiska frågorna påminner om det nordisk-baltiska samarbetets betydelse.

Förutom det internationella samarbetet via EU och Nato samarbetar Norden och Baltikum även regionalt via ett nordisk-baltiskt samarbete – kallat NB8 – som är ett informellt samarbete som innefattar samtliga nordiska och baltiska länder. Den fria rörligheten i Norderuopa, ekonomin, miljön och säkerhetspolitiska utmaningar påminner ständigt om det nordisk-baltiska samarbetets betydelse.

Sedan andra världskrigets slut har Nordens politiska image ofta förknippats med övervägande positiva bilder i media. T.ex. Nobels fredspris, solidaritet med tredje världen, fredsmäkling mellan öst och väst, den nordiska samhällsmodellen etc. Har Nordens positiva image baserad på dessa intryck förändrats under de senaste åren?De nordiska länderna har fortfarande en övervägande positiv image i de estniska medierna. De citerar ännu den estniske presidenten Toomas Hendrik Ilves som en gång sade att Estland gärna skulle kunna vara ännu ett tråkigt Nordiskt land.

De nordiska länderna associeras med stabilitet, säkerhet och välfärd, även om den här bilden av Norden kanske förändrats något den senaste tiden. Händelser som tragedin på Utøija i Norge, skolskjutningarna i Finland, Muhammedteckningarna i Danmark, och invandrarupploppen i Sverige har delvis påverkat bilden av Norden i en negativ riktning.

Har Nordens politiska image i estnisk media påverkats av eurokrisen?Krisen har tvingat många ester att arbeta i Finland, vilket har gett upphov till en rätt så detaljerad bild av landet. Utöver det här så har de estniska medierna också noggrant bevakat Swedbanks ageranden, även deras beslut i Sverige, eftersom det är den största kommersiella banken verksam i Estland. Likt vi i Estland så ansåg den Europeiska Kommissionen att det var orättvist av Swedbank att införa transaktionsavgifter för ester och andra balter, emedan samma tjänster är avgiftsfria i Sverige. Swedbanks agerande i Haapsalu var också skamligt. Banken beslutade att minska på verksamheten därför att, som de sade på Swedbank, staden är för liten och inte lockar tillräckligt med turister. Det är svårt att föreställa sig att banken skulle yttra sig på samma sätt om en stad i Sverige.

Eurokrisen har också påverkat estnisk media. Tidigare ägdes stora mediegrupper av Skandinaviska mediekoncerner som Schibsted och Bonnier, men nu har estnisk media återgått till estnisk ägo.

Har den negativa påverkan på bilden av Norden även påverkat den allmänna inställningen till en det nordiskt-baltiska samarbetet?

Nej, den allmänna opinionen värderar fortfarande samarbetet med de nordiska länderna högt och med tanke på säkerhetsutvecklingen i Europa så behövs det ännu mera samarbete. Även om bilden av Norden i viss mån har påverkats i negativ riktning skall man nog inte överdriva den negativa utvecklingens betydelse. Esterna har inte slutat att arbeta i Finland och tillbringa sin semester i Sverige eller Danmark.

Har de nordiska länderna i stort sett alla samma politiska image i Estland?

Nej, Finland skiljer sig klart från mängden. Uppskattningsvis 50 000 ester lever och bor i Finland, och därför följer estnisk media mest med Finland. Estland har också ett djupare kulturellt utbyte med Finland tack vare de besläktade språken och den geografiska närheten.

En annan särskiljande fråga är Natomedlemskapet. Vi har ett utmanande säkerhetspolitiskt läge i Östersjön och det har betydelse ifall ett land hör till Nato eller inte. Således har man i estniska medier ofta frågat sig om Finland eller Sverige rör sig mot ett Natomedlemskap.

 Christian Sourander

christian.sourander(a)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook