Det kommer att vara svårt att bygga upp förtroendet mellan Nord- och Sydeuropa igen

Publicerat 28 december, 2014

Kajsa-Ekis-Ekman-bild

Finländaren Olli Rehn har för många sydeuropéer kommit att representera allt det som är fel med EU-politiken. Sprickan mellan nord och syd växer när trojkan dikterar villkoren och fördomar och rykten sprids.

Yggdrasil har intervjuat författaren och debattören Kajsa Ekis Ekman som en del av intervjuserien Bilden av Norden i eurokrisens spår. Ekman är kolumnist för bl.a. Dagens Nyheter och ledarskribent för Dagens ETC samt författare till boken Skulden: Eurokrisen sedd från Aten.

I Grekland har det förekommit flera stora demonstrationer mot både EU och enskilda nordeuropeiska länder p.g.a. av de hårda lånepaketen från nord kopplade till inbesparingar i den offentliga sektorn. Ser den upprörda allmänheten i Grekland och även andra Sydeuropeiska länder Nordeuropa som en enhet eller ser man skillnad på de olika nordeuropeiska länderna?

Finland som det enda nordiska eurolandet fick mycket negativ uppmärksamhet i samband med förhandlingarna om det första lånepaketet. I grekisk press och social media cirkulerade rykten om att Finland hade krävt grekiska öar i utbyte mot lånegarantierna. Dessutom blev finländaren Olli Rehn som EU:s ekonomiekommissionär en av symbolerna för de hårda villkoren mot Sydeuropa. Olli Rehn har under hela eurokrisen varit en av frontfigurerna för de hårda lånevillkor som ställdes av övriga euroländer och den s.k trojkan bestående av EU-kommissionen, ECB och Internationella valutafonden.

I Nordeuropeisk media spreds olika anekdoter som beskrev hur sydeuropéerna i allmänhet och grekerna i synnerhet var lata och korrumperade. Fanns det motsvarande anekdoter om nordeuropéerna i syd?

Bland människor i Grekland berättades historier om hur sydeuropéer hade öppnat sina hem för besökande nordeuropéer men när sydeuropéerna kom på besök till Nordeuropa så möttes de av stängda dörrar. Nordeuropéerna upplevdes som snåla, kalla och distanserade.

Kan man säga att både syd- och nordeuropéer har i och med eurokrisen fallit tillbaka på mera nationalism och fördomar mot varandra?

Ja precis. Man har återupplivat gamla fördomar. Speciellt medelklassen i Sydeuropa kände sig förrådd och illa behandlad av övriga Europa. Medelklassen har tidigare stått för ett närmande till Norduropa när det gäller livsstil och konsumtionsmönster. Man har haft liknande yrkesliv, gjort likadana resor och till stor del följt samma mode. Men även kring värderingar som traditionellt förknippats med Nordeuropa som t.ex. strikt arbetsmoral och sparande upplevde många ur medelklassen att man stod nära övriga Europa. Medelklassen är också den grupp som följer med vad som skrivs inte bara i inhemsk utan även europeisk media. Många ur medelklassen har språkkunskaper och kontakter till övriga Europa och en del har även personliga erfarenheter av att ha bott utomlands via t.ex. studentutbytesprogram som Erasmus. Många i medelklassen som tidigare känt sig europeiska kände sig nu mycket orättvist behandlade av övriga Europa när de kallades för lata och korrumperade. Den grövsta förolämpningen mot Sydeuropa var kanske när man införde begreppet PIGS som samlingsbegrepp för krisländerna i Sydeuropa. (redaktionens kommentar: ett samlande begrepp som användes av flera medier för att tillsammans benämna krisländerna Portugal, Irland, Grekland och Spanien) Detta begrepp sågs av många som en stor kollektiv förolämpning mot hela Sydeuropa.

Hur tror du att detta negativa klimat har påverkat situationen för sydeuropéer som lever i Nordeuropa?

Jag har själv upplevt hur t.ex. greker som bor i Sverige har blivit mycket känsliga för av vad som skrivs om Grekland. Även de greker som levt och arbetat länge i Sverige upplever att de stämplats av dessa fördomar. Fördomarna som sprids i media gör livet hårdare också för de sydeuropéer som bor i Nordeuropa. Möten med grannar och kolleger blir svårare i ett medieklimat där det sprids fördomar om varandra.

Hur skall man gå vidare för att komma över de negativa bilderna Sydeuropa har om Nordeuropa och vice versa?

Det är en svår fråga. Skadan är redan skedd. Det kommer att vara svårt att bygga upp förtroende mellan Nord- och Sydeuropa. Somliga nordeuropeiska länder tycks vara mera drabbade av negativa bilder i syd än andra. T.ex. skulle det ha varit svårt för mig att ge ut min bok i Grekland ifall jag kom från Finland eller Tyskland som stått för en hård linje mot Sydeuropa under hela eurokrisen. Sverige som icke-euroland har dock upplevts som tillräckligt neutralt och Skulden: Eurokrisen sedd från Aten. lanserades i Grekland under sommaren 2014.

Kan man säga att eurokrisen har skapat en spricka i förtroendet mellan Nord- och Sydeuropa?

Ja så kan man se det. Dessutom finns det tecken på att sydeuroper allt oftare har börjat söka samarbete med övriga sydeuropeer. T.ex. har det förekommit gemensamma strejker över nationsgränserna i Sydeuropa.

Christian Sourander

christian.sourander(a)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook