Bilden av Norden i eurokrisens spår – inbjudna experter och läsare berättar

Publicerat 18 december, 2014

Redaktionens egna material på Yggdrasil.fiNorden verkar vara populärare än aldrig förr och lyfts ofta fram i olika sammanhang som en förebild. Men när attityder hårdnar i eurokrisens spår påverkas även bilden av Norden. Intervjuade experter och Yggdrasils läsare berättar om bilden av Norden med syftet att ge en helhetsbild av Nordens politiska image ute i Europa.

Norden har under efterkrigstiden förknippats med välfärd, fred och solidaritet med tredje världen. Under senare tid har även nordisk design, mat och populärkultur med nordiska teman uppmärksammats över hela världen. Norden och den nordiska samhällsmodellen har nyligen hyllats som ”The next supermodel” av internationella tidskrifter och tidningar som The Economist och The Guardian. Men det finns även röster som menar att nordborna uppfattas som besserwissrar med en överlägsen attityd mot omvärlden.

En motsägelsefull utveckling som manar till en mera ingående granskning av Nordens politiska image. En granskning som med fördel kan påbörjas närmast Norden i Europa. Europa är som bäst inne i en lång recession. Mycket tyder på att européernas attityder mot varandra har hårdnat i eurokrisens spår. Hur har detta hårdare klimat påverkat bilden av Norden i Europa?

Redaktionen kommer att med hjälp av en serie intervjuer med kända författare, journalister och akademiker att belysa olika aspekter av hur eurokrisen har påverkat bilden av Norden i Europa. De intervjuade besitter en lång erfarenhet av att bo och arbeta i både Norden och de olika länderna och regionerna som behandlas i intervjuserien.

Liksom de intervjuade experterna har även många nordbor erfarenhet av att resa, arbeta och bo ute i Europa. Våra läsare får gärna dela med sig av sina egna erfarenheter och observationer av möten och diskussioner med européer från olika europeiska länder och regioner genom att kommentera artiklarna. Upplever du att bilden av Norden i Europa har förändrats på grund av eurokrisen?

Ambitionen med intervjuserier är att få mera kunskap om Nordens politiska image i Europa. Frågor som vi försöker få svar på genom artiklarna är: Hur ser Nordens politiska image ut i olika länder och regioner i Europa? Vad är det som formar Nordens politiska image? Hur används olika uppfattningar om Norden för att göra politik i Europa?

redaktionen(a)yggdrasil.fi

Diskussion

  • Facebook