Norden i Europa och Europa i Norden

Publicerat 24 juni, 2014

Gästkolumnist på Yggdrasil.fiKarin Åström är Nordiska rådets president och svensk socialdemokratisk riksdagsledamot. Åström analyserar förutsättningarna för mera samarbete mellan Nordiska rådet och de nordiska Europaparlamentsledamöterna. Artikeln tar avstamp i tanksmedjorna Magmas och Yggdrasils gemensamma undersökning som visar på att det finns ett stort stöd bland de nordiska EU-parlamentsvalskandidaterna för tanken om att bilda en nordisk tvärpolitisk grupp i EU-parlamentet.

De tre nordiska EU-länderna har tillsammans 44 mandat i Europaparlamentet – en lättviktartrio i jämförelse med Frankrikes ensamt 72 mandat, eller Tysklands 99 i det nya Europaparlamentet. Så hur ska Norden, med samlad kunskap och gemensamma värderingar hävda sig i giganternas sällskap?

De nordiska länderna binds samman av ett unikt samarbetsklimat, såväl i EU som i samarbetet de nordiska länderna emellan. I Norden delar vi en del grundläggande värderingar som ligger som bas för våra länders samhälls- och välfärdssystem – den nordiska modellen. När de tre nordiska EU-länderna kastar en blick över axeln har de på sätt och vis en utvidgad hemmafront att räkna med, bestående av icke-medlemmarna Island och Norge samt Grönland, Färöarna och Åland, självstyrande områden med särskilda undantags- eller tilläggsavtal gentemot EU.

Nordiska rådet, de nordiska parlamentarikernas samarbetsorgan, vill gärna samla den nordiska hemmafronten för att bättre kunna stödja de nordiska ledamöterna i Europaparlamentet. Under Sveriges ordförandeskap 2014 vill Nordiska rådet ta tillvara möjligheten att ytterligare stärka relationerna till Europa, med målet att verka för ett effektivt nordiskt samarbete inom och med EU.

Ett Norden som för en aktiv dialog och har ett nära samarbete med EU och andra europeiska samarbetsorganisationer eller stater kommer att ha större möjligheter till inflytande. Tillsammans kan vi skapa mer intresse, förståelse och utrymme för nordiska ståndpunkter än om vi agerar var för sig. Detta säger sig självt, och undersökningen från tankesmedjorna Yggdrasil och Magma visar att även de nordiska kandidaterna till Europaparlamentsvalet tänker i liknande banor.

Hur en tvärnordisk grupp i Europaparlamentet skulle arta sig i praktiken finns det säkert olika åsikter om. Undersökningen visar att de finska kandidaterna, med sitt lands tradition av pragmatiska samarbetslösningar är mest öppna för en tvärnordisk grupp. Sveriges kandidater är mest skeptiska, Danmark placerar sig i mitten. Sannolikt är det blockpolitiken som talar både i Sveriges och i Danmarks fall, men också det faktum att framgången för ytterhögerpartierna gör tanken på en tvärpolitisk grupp svårare för skeptikerna.

Alla länder och områden i Norden, oberoende av om vi är med i EU eller inte, påverkas i stigande grad av de beslut som fattas i Bryssel. EU-medborgarna har upplevt många turbulenta år och en ökande otrygghet, först i form av den ekonomiska krisen och en skenande arbetslöshet, och på senare tid en ökad hotbild i samband med situationen mellan Ryssland och Ukraina. Det ligger således i alla nordiska länders intresse att det går bra för Europa.

Nordiska rådet intensifierar för närvarande sina nätverk i EU, och kommer våren 2015 att hålla en temasession i Bryssel. Under denna session kommer Nordiska rådets delegater, som representerar alla Nordens parlament, att stråla samman med bl.a. de nordiska medlemmarna av Europaparlamentet. Temasessionen är en utmärkt grogrund för diskussioner om såväl ett närmare samarbete mellan Nordiska rådet och EU som ett närmare nordiskt samarbete inom Europaparparlamentet.

Karin Åström, Nordiska rådets president 2014

 

Diskussion

  • Facebook