Möjligheterna och begränsingarna för varumärket Norden

Publicerat 16 januari, 2014

Internationellt sett ses Norden som en helhet inom allt flera områden. Möjligheterna men även begränsningar för varumärket Norden tas upp på ledarplats i Hufvudstadsbladet.

Hbl uppmärksammar varumärket Nordens möjligheter och begränsningar i samband med ett seminarium i Helsingfors om samma tema med Kulturkontakt Norden som organisatör. Seminariet tar avstamp i färsk forskning om förutsättningarna för varumärket Norden. Artikeln visar på hur omvärlden ofta ser på Norden som en enhet samt lyfter fram olika exempel på hur de nordiska länderna kan dra nytta av detta. Men på samma gång pekar artikeln på de grundläggande förutsättningarna för varumärket Norden och dess begränsningar.

– Voetmann konstaterar bland annat att ett varumärke kräver klara budskap och ställer sig frågande till det realistiska i tanken att alla nordiska länders regeringar och parlament kunde omfatta en och samma nordiska berättelse. Och om så skulle ske, vad händer då med de nationella varumärken som flera länders regeringar redan skapat?

Artikeln avslutats med följande konstaterande:

– I ett bredare perspektiv handlar det om hur vi upplever oss själva och inte bara om hur vi uppfattas av andra. Det är pudelns kärna. Också i Norden.

 

Läs hela ledarartikeln från

HBL här:Del 2-Varumärke som utmaning-Hbl 13.1.2014Del1-Ett varumärke som utmaning-Hbl-13-1-2014

 

 

 

 

Yggdrasilredaktionen  har tidigare uppmärksammat att omvärlden tenderar att se Norden som en enhet och lyft fram gästkolumnister och nyhetsartiklar som diskuterat och uppmärksammat varumärket Norden. Skriv ”brand” eller ”varumärke” is sökfunktionen på www.yggdrasil.fi för att hitta dessa inlägg.

 Av: Christian Sourander

christian.sourander(a)yggdrasil.fi 

Diskussion

  • Facebook