Ytterligare ett pris för nordiska standarder inom byggbranschen – men finns det ett helhetsperspektiv på byggandet?

Publicerat 12 augusti, 2013

Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets nyhetstjänst på norden.org uppmärksammar den kommande nomineringen av kandidaterna för priset Nordic Built Challenge. Priset som kommer att ges till en framstående aktör inom branschen är en del av Nordiska ministerrådets initiativ Nordic Built som har som mål att förespråka hållbarhet i byggbranschen genom att försöka få få dess aktörer att följa riktlinjerna i the Nordic Built Charter.   Nordic Built låter även lobbyister komma till tals i form av företagsrepresentanter som verkar vilja gå ännu ett steg längre när det gäller arbetet för en gemensam nordiska marknad med gemensamma standarder och normer för hur byggandet skall gå till.

En af disse ambassadører er direktør Rolf Thorsen fra NCC Property Development i Norge. For ham at se, er der ingen modsætning mellem markedskræfter og bæredygtighed, tværtimod: markedet kræver bæredygtige løsninger. Og faktisk halter politikere og regelværk lidt efter, mener han.

– Det offentlige er samfundets største bygherre og lejer. Men politikerne har en tendens til kun at se på den korte bane, når de skal investere. Det koster mere at bygge bæredygtigt. Men det vinder du ind igen på lavere driftsomkostninger og bedre arbejdsmiljø for de mennesker, som skal bruge byggeriet, mener Thorsen.

Läs hela nyhetsartikeln från norden.org här.

Yggdrasilredaktionen har tidigare uppmärksammat initiativ för gemensamma nordiska standarder inom handeln med betoning på byggteknik.   När byggbranschen går ytterligare några steg längre för att jobba för gemensamma nordiska standarder kunde man gärna lyfta fram en diskussion om boende och byggandet som inte bara handlar om design, byggteknik och miljö utan man inkluderar ett helhetsperspektiv på hur de nordiska normerna för byggandet bör se ut (t.ex vilka normer skall gälla för byggarbetare, utländska underleverantörer, samt frågor om hur byggnader och deras placering kan påverka förutsättningar för sociala relationer i ett samhälle). Yggdrasilredaktionen har följt med byggbranschens nordiska samarbetsinitiativ som t.ex. Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer (NBO) prisutdelning i Oslo förra året. Men även noterat att det trots tillsynes goda avsikter i samarbetsdeklarationer för nordiska normer har tillåtits grova övergrepp på byggjobbarnas rättigheter även vid stora miljardprojekt som vid Olkiluoto kärnkraftsbygget i Finland.

Förhoppningsvis kommer den kommande prisutdelningsceremonin för Nordic Built Challange inte bara att lyfta fram den byggtekniskt skickligaste entreprenören utan även markera befästandet av absoluta och goda nordiska normer med helhetsperspektiv för byggbranschen i Norden.

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera frågeställningarna ovan med andra nordbor eller länka till ytterligare information om temat som du anser vara relevant och/eller spinn vidare med nya frågeställningar i samma tema som du anser vara viktiga med tanke på att föra diskussionen framåt. Eller länka detta yggdrasilinlägg på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook