Nordiska ministerrådet förespråkar användandet av molntjänster inom IT för det offentliga – ett steg på vägen mot ytterligare nordiskt samarbete inom IT?

Publicerat 15 augusti, 2013

Nordiska ministerrådet lyfter fram i en rapport fördelarna med att den offentliga sektorn använder molntjänster inom IT. Mera gemensamma IT införskaffningar kunde spara pengar, höja på kvaliteten och göra livet enklare för nordbor som flyttar till annat nordiskt land.

 

Läs mera om rapporten från Nordiska ministerrådet på norden.org

De nordiska länderna har en rätt likadan syn på vilka tjänster den offentliga sektorn skall ge till medborgarna. Därmed borde det även finnas utrymme för gemensamma införskaffningar av IT programvara när det gäller exempelvis patientregister för hälsovården eller program för offentlig förvaltning inom polis, räddningsväsendet, skatteväsendet o.s.v. Ytterligare kunde de företag som betjänar kunder i flera olika nordiska länder satsa på likadana användarprogram för samtliga nordiska länder. Samnordiska införskaffningar av IT tjänster och programvara kunde spara på kostnaderna och underlätta för nordbor som flyttat till annat nordiskt land att vara i kontakt med myndigheter och företag när de loggar in på samma sorts program som de är vana med från hemlandet.

Yggdrasilredaktionen har tidigare uppmärksammat kritik i media mot dyra, försenade, svaga och ickeanvändarvänliga IT system för både det offentliga och privata. Samnordiska satsningar kunde vara en väg framåt för att spara på kostnaderna, höja på kvaliteten och göra det lättare att flytta till annat nordiskt land.

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera frågeställningarna ovan med andra nordbor eller länka till ytterligare information om temat som du anser vara relevant och/eller spinn vidare med nya frågeställningar i samma tema som du anser vara viktiga med tanke på att föra diskussionen framåt. Eller länka detta yggdrasilinlägg på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook