Íslands EU-ansøgning lagt på is

Publicerat 6 juli, 2013

Íslands EU-ansøgning lagt på is.

Den ny regering i Ísland skrinlægger forhandlingerne om islandsk EU-medlemskab.

Valget til Íslands lagting førte til, at regeringen af socialdemokrater (Samfylkingin) og venstre-grønne tabte til det konservative Selvstændighedsparti og midterpartiet Fremskridtspartiet (det islandske parti Framsóknar må endelig ikke forveksles med de norske og danske partier af samme navn og var førhen det islandske bondeparti).
Valget er bemærkelsesværdigt, i det denne koalition – der nu er tilbage på pinden – til dels blev gjort ansvarlig for finanskollapset for nogle år siden. De meget EU-positive socialdemokrater (der ikke i samme grad har rødder i arbejderbevægelsen som finske, danske, færøske, svenske og norske socialdemokrater) led nederlag samtidigt som et nyt EU-positivt parti, på dansk ”Lys Fremtid” opnåede indvalg. Men også de EU-skeptiske venstre-grønne led nederlag. Her mere om altingets partier

http://www.althingi.is/vefur/danskamedl.htm

Læs her på engelsk: http://euobserver.com/foreign/119969

og her på dansk:

http://www.folkebevaegelsen.dk/nyheder/article/island-valgsejr-til-eu-skeptiske

De to tidligere regeringspartier har muligvis lidt skade af de kompromisser, de begge har måttet indgå. Sideløbende med dette, har en lang række islandske meningsmålinger været i favør både for dem der ikke vil have Ísland i EU, , men også for dem der end ikke ønskede optagelsesforhandlinger. Se bl.a. her http://www.folkebevaegelsen.dk/nyheder/article/island-52-2-pct-nej-til-eu og http://www.folkebevaegelsen.dk/nyheder/article/island-63-pct-nej-til-eu-5491 Samtidigt er den islandske EU-skeptiske organisation Heimssýn blevet styrket, se www.heimssyn.is
Så man kan hævde, at dette styrker regeringens position i forhold til dette skridt, dog var også den tidligere regering i vinters faktisk i gang med at trykke på pauseknappen i forhold til optagelsesforhandlingerne: http://www.folkebevaegelsen.dk/nyheder/article/islandske-eu-forhandlinger-lagt-pa Men den nye regering konkluderer:  http://www.folkebevaegelsen.dk/nyheder/article/island-til-mep-ere-ingen-grund-til

På den internationale scene deltager Ísland blandt andet i NATO, EFTA, EØS (EES), Schengen, FN, OSCE, Europarådet, Arktisk Råd og Østersørådet. EØS og Schengen giver jo en vis tilknytning til EU. I tillæg til NATO (Ìsland har intet militær) har Ísland også indgået i den nordiske musketered og det er i denne forbindelse, det har været diskuteret, om Sverige og Finland kunne assistere NATO-landene Norge og Danmark med at overvåge Íslands luftrum, hvilket blev aktuelt efter USA nedlagde basen i Keflavík. På nordisk niveau deltager Ísland også i Nordisk Ministerråd, Nordisk Råd, de forskellige aftaler knyttet dertil og tillige i ”Vestnordisk Råd” sammen med nabolandene Færøerne og Grønland.
Udover, at et EU-medlemskab kan udfordre islændingenes selvstændighedsfølelse efter republikkens udråbelse i 1944 (da den fra 1918 varende aftale om Personalunion med Danmark udløb), er der i forhold til et eventuelt EU-medlemskab særdeles vanskelige spørgsmål om fiskeri, landbrug og rettigheder til ressourcer.
I forlængelse af det, kan også spørgsmålet om forskellig krisehåndtering sammenlignet med de sydeuropæiske EURO-lande springe i øjnene. Selvom Ísland var holdt i kort snor af IMF, var der også visse muligheder for bl.a. at tilgodese arbejdsløse mere – og dermed indirekte den indenlandske økonomi – samt ikke mindst at den lavt vurderede islandske krone gavnede eksporten. Til en vis grad var også aftaler mellem de nordiske nationalbanker med til at hjælpe Ísland, der kan læses mere om dette sidste punkt her:

http://www.nationalbanken.dk/DNUK/Rules.nsf/side/_Memorandum_of_Understanding_uk!OpenDocument

Islændingene blev også på denne måde mindet om deres tilhørsforhold til Norden.

Forskellene i krisehåndtering kommer bl.a. til udtryk i udtalelser som disse: http://www.folkebevaegelsen.dk/nyheder/article/island-vil-ikke-ombord-i-titanic

Ligesom på Færøerne i begyndelsen af 1990erne har dog også mange islændinge søgt arbejde i udlandet og den traditionelle naturalieøkonomi (læs: traditionelle fødevarer) er blevet styrket. Islændinge har desuden tradition for at sideløbende at påtage sige flere job.

Den islandske forfatter Einar Már Guðmundsson har i kronikker og i to til dansk oversatte debatbøger beskrevet sine indtryk af krisen i Ísland.

Jakob Buhl

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook