Svensk ledarskribent kritiserar svenska politiker för slöhet inför nordiskt försvarssamarbete

Publicerat 12 juni, 2012

12 juni 2012                                svenska/Sverige                         Dagens Nyheter

I en ledare för Dagens Nyheter pekar Annika Ström-Melin på ett glapp mellan retoriken och den verkliga politiska viljan i Sverige.  Ström-Melin menar att I tal uppmuntras det nordiska försvarssamarbetet medan i verkligheten händer det inte så mycket. Ström-Melin har lyft fram den svenska regeringens slöhet/ointresses inför utrikespolitik i den nordiska regionen tidigare och kanske det mest uppenbara exemplet är frågan om gemensamt nordiskt övervakande av Islands luftrum.  Den amerikanska flygbasen i Keflavik försvann år 2006 och Island har varit utan permanent militär närvaro sedan dess. Tillsvidare har natoländerna Danmark och Norge haft ansvaret för Islands försvar.  Sverige har haft tid att fundera på ett eventuellt deltagande i Islands luftförsvar i fler år men fortsättningsvis är den svenska regeringens ställningstagande oklart. Ström-Melin efterlyser ett med det snaraste klart ställningstagande, gärna positivt, i denna fråga.

Ström-Melins poäng är mycket aktuell och angelägen. Genom festtal och andra prestigeladdade offentliga utsagor får den nordiska allmänheten ett intryck av att mycket görs för att främja det nordiska försvarssamarbetet medan man i praktiken förhalar och rentav undviker viktiga beslut.

Nordiskt försvarssamarbete: Svensk medverkan kräver ingen långbänk

Den som förespråkar nordiskt samarbete får nästan alltid applåder i Sverige. I the capital of Scandinavia anses det naturligt och inte det minsta hotfullt att betrakta Norden som en enhet, bara Stockholm får lägga beslag på titeln som områdets huvudstad.

Det finns många goda argument för ökad nordisk samverkan. Våra länder är grannar med gemensamma intressen som – för det mesta – har lätt för att tala med varandra. Tillsammans kan Nordens stater bli en mer slagkraftig global aktör inom flera områden.

Så långt är de flesta överens. Mer komplicerat blir det när de allmänna fraserna ska bli verklighet.

Läs hela arikeln på dn.se

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera innehållet i denna artikel med andra yggdrasilanvändare.  Eller länka denna artikel på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook