Finlands och Sveriges försvar har radikalt olika uppgifter enligt Finländsk ledarskribent – hur påverkar detta nordiskt försvarssamarbete?

Publicerat 21 juli, 2010

21 juli 2010                               svenska/Finland                 Hufvudstadsbladet

Sveriges försvar är en fredsbevarande styrka bestående av professionella soldater ämnade för internationella uppgifter. Finlands försvar utgörs av värnpliktiga som har ett territorialförsvar av det egna landets gränser som sin främsta uppgift.  Hur kan dessa två olika typer av försvar sammarbeta bäst inom ramen för ett nordiskt försvarssamarbete? Läs mera om skillnaderna i denna artikel på Hufvudstadsbladet.

Uppgiften är att försvara landet

Den svenska försvarsmaktens rekryteringskampanj har av förståeliga skäl väckt blandade känslor. Diskussionen om en övergång till en liten, bättre utrustad yrkesarmé tar fart också hos oss, i synnerhet när ett annat nordiskt land omorganiserar. Sverige har ideligen poängterat att man satsar på internationellt samarbete när det gäller krishantering och att det inte ska finnas en styrka för det nationella försvaret och en annan för internationella uppdrag.

Intressant är att en stor del av det svenska folket fortfarande anser att försvarets främsta uppgift är att trygga landets territorium.

I motsats till Sverige har Finland ett uttalat territorialförsvar. Fördelarna med den allmänna värnplikten betonas och motivationen hos beväringarna är i allmänhet hög vilket tolkas som att också försvarsviljan är hög.

Läs mera på HBL.fi

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera innehållet i denna artikel med andra yggdrasilanvändare.  Eller länka denna artikel på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook