Finländsk kolumnist tolkar stoltenbergraporten som ett steg mot en nordisk försvarsallians

Publicerat 10 februari, 2010

10 februari 2010                     svenska/Finland                        Hufvudstadsbladet

Ledarskribenten Yrsa Grüne på Hufvudstadsbladet tolkar den s.k.   Stoltenbergraporten av den föredetta norska utrikesministern Thorvald Stoltenberg som ett klart steg mot en nordisk försvarsallians. Stoltenbergraporten i sin helhet hittar du här.  Om det skall tas beslut som på sikt kommer att leda till en nordisk försvarsallians borde dessa beslut föregås av bred och omfattande allmän diskussion.

Klart steg mot försvarsallians

Stigande kostnader för försvaret, allt större krav på avancerad utbildning i kombination med knappa försvarsanslag har varit en viktig drivfjäder för att ytterligare fördjupa det nordiska försvarssamarbetet.

Finland och Sverige har som icke militärt allierade länder länge haft ett gemensamt koncept, också när det gäller det bilaterala samarbetet.

För Norge och Island innebar det kalla krigets slut samt Natos ändrade koncept att Natos baser i bägge länderna inte längre hade samma strategiska betydelse som förr. Det innebar i sin tur att intresset för det nordiska försvarssamarbetet så småningom blev ett mycket attraktivare alternativ än förr. Efter att intresset vaknade också i Danmark, som tidigare ställt sig utanför EU:s försvarspolitik, tog det nordiska samarbetet fart på allvar.

Den förra norska utrikesministern Thorvald Stoltenberg går vidare på den linjen. Hans konstaterande att inget av de nordiska länderna kommer att kunna upprättahålla kvaliteten i sitt försvar under de närmaste 15-20 åren utan ett närmare samarbete på nordisk nivå är i sig ingen nyhet. Lösningen han erbjuder är specialisering och ett nära samarbete.

Läs mera på HBL.fi

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera innehållet i denna artikel med andra yggdrasilanvändare.  Eller länka denna artikel på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook