Skillnaderna mellan Finlands och Sveriges geopolitiska läge lyfts upp i debattartikel

Publicerat 13 februari, 2009

13 februari 2009                               svenska/Finland                 Hufvudstadsbladet

Björn Månsson på  Hufvudstadsbladet lyfter upp skillnaderna mellan Finland och Sverige när det gäller att spara i försvarsanlagen. Sverige kan lägga ner hela förband medan Finland ser sig tvunget att p.g.a. sitt geopolitiska läge bevara allmän värplikt och ett territoriellt totalförsvar.  Kanske samarbete i Stoltenbergraporttens anda kunde underlätta sparandet. Man kunde också tänka sig flera samnordiska projekt när det gäller att utveckla försvarsutrustning.

Sveriges väg kan inte vara vår

Som väntat motsätter sig vänsteroppositionen den anspråkslösa nivåhöjningen av försvarsanslagen som regeringen föreslår i sin försvars- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Varför skulle den inte göra det? Det är ju gefundenes Fressen att hänvisa till den ekonomiska krisen, till statens ökande upplåning och till alla andra angelägna behov av pengar.

Pengar till vapen i stället för pengar till sjukvård, reparationer av mögelskolor och -daghem, pensioner, barnbidrag et cetera – det argumentet är ju lätt att marknadsföra. Är man i opposition kan man bara inte låta bli.

Läs hela artikeln här.

Tryck på länken till Yggdrasils eget diskussionsforum på Facebook för att diskutera innehållet i denna artikel med andra yggdrasilanvändare.  Eller länka denna artikel på Facebook och/eller andra sociala medier enligt eget önskemål genom att välja forum bland genvägarna nedan.

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook