Finlands försvarsminister lyfter fram tanken om ett nordiskt block inom Nato

Publicerat 7 maj, 2008

sjunde maj 2008                     svenska/Finland              Hufvudstadsbladet

Finländska försvarsministern Jyrki Häkämies lyfter fram tanken om ett nordiskt block inom Nato men får stark kritik av medlemmar ur den finländska regeringen. Ett nordiskt block inom Nato förutsätter givetvis att både Finland och Sverige blir medlemmar och att det vore realistiskt att tänka att de nordiska länderna faktiskt kunde bilda ett block i en organisation som Nato.  I ett tal lyfte för Atlantsällskapet i Finland (en Nato vänlig lobbyorganisation) minister Häkämies fram de områden där var han anser att Norden kunde tjäna på att bilda ett Nato block. Talet på finska hittar du här.

Häkämies Natotal klyver regeringen

Utrikesminister Alexander Stubb (saml) säger att försvarsminister Jyri Häkämies (saml) tal i tisdags är ett analytiskt papper och ett av de bästa inläggen i Natodebatten på två år.

– Jag vill att folk läser talet och inte bara tolkningarna av det, säger Stubb.

Häkämies radade upp fördelar med ett helnordiskt block inom Nato, om Finland och Sverige gick med i alliansen och samarbetade med övriga Norden.

– Det är just sådana här fräscha öppningar som behövs. Om tesen är att de nordiska länderna tillsammans är starkare i internationella organisationer är jag självklart av samma åsikt, säger Stubb.

De grönas ordförande Tarja Cronberg betecknar försvarsministerns uttalande som vårens bottennotering. Häkämies uppvisar enligt Cronberg en ofattbar okunskap om de nordiska ländernas intressen i Nato.

– Norge och Danmark vänder sig mot USA, de är ytterst transatlantiska medan Sveriges tänkesätt bygger på alliansfrihet och krishantering, säger hon.

Läs mera på HBL.fi

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook