Finlands försvarsminister Jyrki Häkämies lyfter fram tanken om nordiskt försvarssamarbete i Nato-regi

Publicerat 7 maj, 2008

sjunde maj 2008                     svenska/Finland                       Hufvudstadsbladet

Finlands försvarsminister Jyrki Häkämies som är känd för att komma med kontroversiella påstånden lyfte fram tanken om nordiskt försvarssamarbete i Nato regi. Häkämies lyfter bland annat fram tanken att Sverige och Finland kunde som natomedlemmar tillsammans med de övriga nordiska länderna påverka beslutsfattandet i Nato i en mera Norden-vänlig riktning.  Björn Sundell på Hufvudstadsbladet kommenterar i en debatt artikel med hjälp av några varnande ord.

Vision om ett homogent Norden

Har vi i Jyri Häkämies en alltför frispråkig försvarsminister? I fjol höstas väckte det uppmärksamhet att han i Washington – av alla platser på jorden – beskrev ”Ryssland, Ryssland och Ryssland” som Finlands tre största säkerhetspolitiska utmaningar.

Och nu har han enligt nyhetsrapporterna föreslagit att Finland och Sverige tillsammans går med i Nato, och att Norge och Island går med i EU.

Det har han strängt taget inte gjort. Det tal Häkämies i förrgår höll inför Atlantsällskapet (som inte är någon marinbiologisk sammanslutning, utan en medboragrorganisation som lobbar för Natomedlemskap och nära relationer till USA) var som helhet betraktat rätt väl balanserat.

Hans tema var det nordiska försvarssamarbetet, och han underströk explicit att han inte ”försöker ge råd till våra grannar eller binda vårt eget beslutsfattande till dem”. I en situation då regeringen bereder en säkerhetspolitisk redogörelse ansåg han dock att alla politiska aktörer ”har rätt och skyldighet att delta i debatten”.

Hans utgångspunkt var också att ett nordiskt försvarssamarbete inte tävlar med till exempel Natos partnerskap för fred, Natomedlemskap eller EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete, utan kompletterar dem.

Häkämies beskrev sedan de former det nordiska försvarssamarbetet hittills tagit sig: samarbete i Natoledda krishanteringsoperationer på Balkan och i Afghanistan (han ”glömde” nämna FN-mandaten), tre nordiska länders (Finlands, Norges och Sverige) medverkan i SAC-projektet för tunga lufttransporter, samma tre länders planer på gemensam bevakning av luftrummet (han nämnde inte denna gång havsområdena) samt Finlands beslutade och Sveriges förväntade medverkan i Natos NRF-trupper.

Så här långt var talet närmast refererande, och helt okontroversiellt.

Sedan kom det som gett nyhetsrubriker, men inte i den explicita form dessa rubriker låtit förstå, utan i form av en vision. Häkämies ”dryftade”, såsom statsminister Vanhanen tolkat det. Dagdrömde, kunde man tillägga.

”Men tänk om Finland och Sverige vore medlemmar i Nato?” utbrast Häkämies, och gick sedan igenom för- och tja, just det, bara fördelarna. Några avigsidor råkade han inte hitta.

Hans lista i fyra punkter är värd en liten – kritisk – genomgång.

Då Häkämies tror att en ”kunnig och aktiv nordisk grupp av länder” med 24 miljoner invånare skulle uppfattas positivt och ha en viss tyngd i Nato utgår han från något slags blocktänkande som är främmande för Nato.

Läs hela artikeln här.

 

Diskussion

Välkommen att diskutera på Yggdrasil rf:s facebooksida.

  • Facebook