Verksamhetsområden

Yggdrasil är en ensakstankesmedja och vårt huvudsakliga fokus är nordiska frågor. Våra tre verksamhetsområden är:

Idébildande – vi gör egna undersökningar och skriver debattartiklar som publiceras på yggdrasil.fi. Idébildandet sker även med våra samarbetspartners och publiceras i ett flertal forum.

Opinionsbildande –  vi sprider på webben våra egna och andras idéer, tankar och åsikter om det nordiska samarbetets och integrationenens nuvarande och framtida möjligheter och utmaningar.

Policybildande och idéförverkligande – är Yggdrasils mål när det gäller att assistera, komplettera och understöda de nordiska samarbetsorganisationer och politiska aktörer som vill förverkliga nordiskt samarbete och integration.

 

  • Facebook