Verksamhetsområden

Yggdrasil är en ensakstankesmedja och vårt huvudsakliga fokus är nordiska frågor. Våra tre verksamhetsområden är:

Idébildande – Yggdrasil arbetar för nordisk integration och nordiskt samarbete. Vi gör egna undersökningar och skriver debattartiklar som publiceras på yggdrasil.fi. Idébildandet sker även med våra samarbetspartners och publiceras i ett flertal forum.

Policybildande och idéförverkligande – är Yggdrasils mål när det gäller att assistera, komplettera och understöda de nordiska samarbetsorganisationer och politiska aktörer som vill förverkliga och sprida idéer om nordismen.

Opinionsbildande – fokuserar på Yggdrasils ansvar som kunskapsspridande folktankesmedja och målet är att sprida kunskap om det framtida Nordens möjligheter och utmaningar

  • Facebook