Försvaret av Norden behöver stabilitet, samarbete och trovärdighet

Yrsa Grüne är journalist med utrikes- och säkerhetspolitik som specialområde. Finlands utrikespolitik har för närvarande försvarspolitiken som sin spets. Två vägar kan ses: ett medlemskap i Nato, alternativt ett försvarssamarbete mellan Finland, Sverige och USA. Försvarsgarantier utan koppling till Nato, inom ramen för till exempel Nordefco eller ens EU, är knappast möjligt. I en artikel […]

Finländsk ledarskribent gör en analys av Finland geopolitiska läge – hur inverkar det nordiska säkerhetspolitiska samarbetet?

12 mars 2011                           svenska/Finland                      Hufvudstadsbladet Hufvudstadsbladets ledarskribent Yrsa Grüne gör en analys av Finlands geopolitiska läge i ljuset av de fundamentalt olika säkerhetspolitiska vägval som man gjort i väst och öst.  Finlands förhållningsätt till det nordiska försvarssamarbetet präglas av dess geopolitiska läge. Politikernas selektiva hörsel Det finns inga planer på att Finland ändrar på sitt försvarskoncept. Utgångspunkten är fortfarande ett territorialförsvar. Samarbete med […]

Arktis kommer närmare Norden i takt med att isen smälter – vilka är de säkerhetspolitiska utmaningarna?

nionde oktober 2009             svenska/Finland                       Hufvudstadsbladet Ledarskribenten Yrsa Grüne vid Hufvudstadsbladet lyfter fram en hel lista med säerhetspolitiska utmaningar i Östersjön och arktis som berör samtliga nordiska länder. Det gäller att hitta gemensamma lösningar på dessa utmaningar.  Alternativen att välja mellan minskar i takt med att man förhalar diskussionen kring gemensamma lösningar. Arktis är närmare än vi tror Det […]

Nordiska rådets existensberättigande ifrågasatt av finländsk ledarskribent

15 maj 2009                             svenska/Finland                          Hufvudstadsbladet Yrsa Grüne på Hufvudstadsbladet lyfter fram i en ledare frågan om det Nordiska rådet har spelat ut sin roll. Detta i och med tre av fem nordiska länder är med i EU och EU ses som den primära institutionen när det gäller integration.  Men Grüne lyfter även förtjänsfullt fram det faktum att det finns tendenser till […]

  • Facebook