Webbnordismen öppnar för nya former av nordiskt samarbete

Både gamla och nya nordiska diskussionsforum och samarbetsorganisationer har fått ett uppsving via internet och de sociala medierna. Webbnordisterna tar nu följande steg genom att facebookgruppen den Nordiska Unionens Vänner bildar en ny ensaksrörelse med en nordisk förbundsstat som mål. Webbnordisterna förenas av det gemensamma intresset av att arbeta för nordiskt samarbete direkt med likasinnade från […]

  • Facebook