En förstärkning av minoritetsspråken ger mervärde åt hela Norden

Försvarare av skolsvenskan som obligatoriskt ämne i finskspråkiga skolor i Finland pekar gärna på nyttan av att kunna kommunicera med andra nordbor som ett viktigt argument för att man skall läsa svenska i Finland. Att stärka minoritetsspråken i Norden som t.ex. svenskan i Finland och finskan i Sverige ger flera positiva effekter för Norden som helhet.  Finland, Norge […]

Ordförande för Sverigefinländarnas delegation: svenskan en viktig resurs för Finland

Finskan i Sverige har historiskt sett aldrig varit nära att uppnå den ställning som svenskan har i Finland och ledande sverigefinnar har inte heller sett ett juridiskt likställande mellan finskan i Sverige och svenskan i Finland som ett realistiskt mål i det mångkulturella Sverige. Den finländska språkpolitiken har dock fungerat som ett föredöme och exempel […]

  • Facebook