Nordea och Wahlroos skall inte tillåtas skattesmita inom Norden

Norden bör harmonisera sina företags- och kapitalinkomstskatter för att undvika att inflytelserika storföretag och förmögna individer frestas till att spela ut de nordiska staterna mot varandra.  Viktor Kock är ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater. I samband med Nordeas bolagsstämma i mars 2017 hotade Nordea att flytta sitt huvudkontor från Sverige som en reaktion på att den […]

DN debbatör lyfter fram nordisk blandekonomi som svaret på den globala ekonomiska krisen

24 januari 2012                      svenska/Sverige                              Dagens Nyheter Debattören Bror Perjus på Dagens Nyheter förespråkar en blandekonomi av nordisk modell som ett svar på den globala krisen.  Perjus skulle helst se en skattekvot på 50 procent av BNP.  Därmed menar han att man skulle ha hälften marknad och hälften demokrati och att i praktiken skulle en sådan skattekvot möjliggöra en avveckling […]

Norden internationell förebild när det gäller att sätta press på skatteparadis – kan den nordiska rättsuppfattningen lyftas fram på ytterligare områden?

1 november   2011                 svenska/Sverige                                   Public service Ekot på Sveriges radio rapporterar om hur OECD ser det nordiska samarbetet  för att ingå avtal om att få information från skatteparadis som en förebild för andra OECD länder.   Ett samarbete inom denna fråga ger säkerligen flera förhandlingstekniska fördelar samt inbesparingar, men […]

  • Facebook