Arktis kommer närmare Norden i takt med att isen smälter – vilka är de säkerhetspolitiska utmaningarna?

nionde oktober 2009             svenska/Finland                       Hufvudstadsbladet Ledarskribenten Yrsa Grüne vid Hufvudstadsbladet lyfter fram en hel lista med säerhetspolitiska utmaningar i Östersjön och arktis som berör samtliga nordiska länder. Det gäller att hitta gemensamma lösningar på dessa utmaningar.  Alternativen att välja mellan minskar i takt med att man förhalar diskussionen kring gemensamma lösningar. Arktis är närmare än vi tror Det […]

Finländsk ledarskribent lyfter fram stora brister i det mellanstatliga nordiska samarbete

första november 2007             svenska/Finland                 Hufvudstadsbladet Björn Månsson på Hufvudstadsbladet lyfter fram i en ledare kritik mot de nordiska ländernas vackra ord om nordiskt samarbete som inte alltid motsvarar verkligheten.  Månsson menar att Sverige och Danmark rentav har aktivt motarbetat Finland och dess förhandlande med EU kommissionen om de s.k. 141 stöden för det finländska jordbruket. En stor del av Finlands jordbruk ligger betydligt längre norrut […]

  • Facebook