Sveriges överbefälhavare vill ha mera nordiskt försvarssamarbete

15 januari 2012                      svenska/Sverige                  Dagens Nyheter Dagens Nyheter rapporterar om hur svenska ÖB Sverker Göranson vill se mera nordiskt försvarssamarbete  speciellt inom bevakningen av luft- och havsgränser.  ÖB Göransson efterlyser mera diskussion om detta för att hitta den rätta vägen. Var finns det utrymme för samarbete? ÖB vill ha ökat nordiskt samarbete När EU-länder skär ner sina försvarsbudgetar blir […]

  • Facebook